Szczegóły ubezpieczenia i płatności

Jaki jest zakres mojego ubezpieczenia? Gdzie mogę znaleźć szczegółowe informacje i dokumenty?

Jak opłacić składkę za polisę na życie?

Co zrobić, jeśli zapomniałem(-łam) opłacić składkę?

Co to jest indeksacja składki?

Jak zmienić częstotliwość opłacania składek?

Wypłata świadczeń z ubezpieczenia

Jak i kiedy mogę wnioskować o wypłatę świadczenia z ubezpieczenia na życie i zdrowie?

Jak sprawdzić status wniosku o wypłatę świadczenia?

Zmiany w polisie

Jak zmienić lub dodać uposażonych?

Jak zmienić dane osobowe lub kontaktowe w swoim ubezpieczeniu?

Jak zmienić ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe?

Jak zrobić cesję na bank?

Infolinia

+48 22 557 44 44

Obsługa Klienta poniedziałek - piątek 8:00 - 19:00