Posiadasz ubezpieczenie na życie?

Sprawdź, jakie możliwości daje MojaAviva

Szybka weryfikacja zakresu polisy, zmiana ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych, a w przypadku ubezpieczeń indywidualnych także płatność składek – to tylko niektóre z opcji, które czekają na użytkowników serwisu MojaAviva. Za jego pośrednictwem nasi klienci mogą sprawnie i bez konieczności wychodzenia z domu zarządzać swoim ubezpieczeniem na życie.

Wystarczy zalogować się do serwisu, aby przekonać się, że obsługa ubezpieczenia za jego pomocą jest wyjątkowo intuicyjna i pozwala zaoszczędzić mnóstwo czasu.


Przejdź do interesującej Cię sekcji:

  1. Kiedy posiadasz indywidualnie ubezpieczenie na życie
  2. Kiedy posiadasz ubezpieczenie grupowe na życie

Kiedy posiadasz indywidualne ubezpieczenie na życie

Jeśli posiadasz indywidualne ubezpieczenie na życie w Avivie, serwis MojaAviva umożliwi Ci kompleksową obsługę Twojej polisy, bez zbędnych formalności. Co więcej, nie musisz nawet ruszać się z fotela, a jedynie zalogować się na swoje konto. Oto przykładowe opcje, z których możesz wówczas skorzystać:

Weryfikacja zakresu polisy i wysokości sum ubezpieczenia

Po zalogowaniu się do serwisu i przejściu do zakładki „Moje Produkty” możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi Twojego ubezpieczenia. Pod numerem polisy oraz wysokością składki znajduje się przycisk „Szczegóły”. Po kliknięciu uzyskasz więcej potrzebnych informacji m.in. typ umowy, sumę ubezpieczenia, a także status polisy i datę, od której obowiązuje ochrona.

Złożenie wniosku o wypłatę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu po wypadku

Chcesz szybko złożyć wniosek o wypłatę w razie uszczerbku na zdrowiu? Za pomocą MojejAvivy możesz zrobić to online i – jeśli będzie to możliwe – od razu poznać wysokość przysługującego Ci świadczenia. Aby zgłosić uszczerbek na zdrowiu, kliknij „Zgłoś zdarzenie” – przycisk znajduje się po prawej stronie w karcie „Moje Produkty”.

Płatność składek z możliwością ustawienia płatności cyklicznej

W serwisie MojaAviva możesz z łatwością opłacić składkę za polisę. Wystarczy, że w zakładce „Moje Produkty” wybierzesz opcję „Szczegóły”, a następnie klikniesz „Płatności”. Tam znajdziesz informacje na temat wysokości składki oraz numeru konta. Co więcej, możesz włączyć opcję automatycznej płatności składki. Do wyboru masz płatność cykliczną kartą lub BLIKiem.

Weryfikacja i zmiana danych kontaktowych

W karcie „Szczegóły” znajduje się m.in. zakładka „Zlecenia”, za pomocą której szybko zweryfikujesz lub zmienisz swoje dane np. na wypadek wymiany dowodu osobistego czy zmiany nazwiska. Wystarczy, że z listy „Rodzaj zlecenia” wybierzesz „Zlecenie zmiany dokumentu tożsamości lub danych osobowych”.

Zmiana uposażonych

Serwis MojaAviva pozwala również na zmianę uposażonych, czyli osób, którym w razie śmierci ubezpieczonego wypłacone zostanie świadczenie. Wystarczy, że po kliknięciu w „Szczegóły” na górnym pasku wybierzesz zakładkę „Uposażeni”. W ten sposób wyświetlą Ci się dane osób, które zostały wcześniej zawarte w treści umowy, wraz z ich udziałem w sumie ubezpieczenia.

Dostęp do statusów wniosków o wypłatę składanych również w innych kanałach

Jeśli zgłaszałeś nam zdarzenie, w MojejAvivie będziesz mógł sprawdzić status swojego zgłoszenia, nawet jeśli składałeś je listownie lub elektronicznie. To jedna z nowych funkcji serwisu. Po wejściu do zakładki „Moje szkody i roszczenia” uzyskasz informację na temat statusu zgłoszenia. Ponadto, możesz tam również dodać niezbędne do rozpatrzenia sprawy dokumenty.

Kiedy posiadasz ubezpieczenie grupowe na życie

Ubezpieczenie grupowe na życie, skierowane głównie do firm, pozwala zapewnić poczucie bezpieczeństwa nie tylko jej pracownikom, ale też ich rodzinom. Jeśli jesteś objęty taką ochroną, to w MojejAvivie będziesz mógł skorzystać z następujących opcji:

Weryfikacja zakresu ochrony i wysokości sum ubezpieczenia

Po zalogowaniu się do konta otrzymasz dostęp do informacji na temat ochrony, w ramach których wyszczególniono jej zakres i sumę ubezpieczenia.

Złożenie wniosku o wypłatę w związku z uszczerbkiem na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku

Po przejściu do zakładki „Moje Produkty” możesz z łatwością złożyć wniosek o wypłatę w razie uszczerbku na zdrowiu. Wystarczy, że klikniesz w pole „Zgłoś zdarzenie”. Jeśli będzie to możliwe, informację o wysokości wypłaty z ubezpieczenia otrzymasz od razu; w przeciwnym razie poprosimy Cię o dostarczenie dodatkowych dokumentów.

Złożenie wniosku o wypłatę w razie narodzin dziecka, śmierci rodzica, teścia bądź dziecka

Za pomocą serwisu MojaAviva możesz również złożyć wniosek  o wypłatę, jeśli urodzi Ci się dziecko. Tą samą drogą możesz zawiadomić nas o śmierci rodzica, teścia bądź dziecka.  Po kliknięciu w „Zgłoś zdarzenie” wybierz jedną z opcji, której dotyczy zgłoszenie. Jeśli tylko będzie to możliwe, od razu otrzymasz informację o wysokości świadczenia.

Zmiana ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych

Jeśli pracodawca wyraził na to zgodę, to możesz zmienić w MojejAvivie ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe, a tym samym serwis umożliwia Ci skuteczne zarządzanie Twoimi inwestycjami. Po wejściu do zakładki „Moje Produkty”, kliknij „Szczegóły”, a następnie „Zgromadzone środki”. Poniżej możesz wybrać opcję „Zmień fundusze” lub „Sprawdź notowania funduszy”, dzięki którym możesz efektywnie zarządzać inwestycjami.

Weryfikacja danych osobowych

W serwisie MojaAviva możesz również z łatwością sprawdzić lub zmienić dane m.in. na wypadek zmiany nazwiska lub wymiany dowodu. Po wejściu do karty „Szczegóły” wybierz z paska „Zlecenia”. Następnie rozwiń listę „Rodzaj zlecenia” oraz kliknij „Zlecenie zmiany dokumentu tożsamości lub danych osobowych”.

Zmiana uposażonych

W tej samej karcie możesz dokonać zmiany osób uposażonych, którym wypłacone zostanie świadczenie w razie śmierci ubezpieczonego. Wystarczy wybrać z paska opcję „Uposażeni” – wówczas wyświetlą Ci się dane osób dotychczas określonych w umowie.

Dostęp do statusów roszczeń składanych również w innych kanałach

Nowa opcja systemu MojaAviva dostępna jest również dla posiadaczy ubezpieczenia grupowego. Za jej pośrednictwem sprawdzisz status wniosku o wypłatę świadczenia (nawet jeśli składany był poza serwisem MojaAvivia), a także dodasz dokumenty niezbędne do jego rozpatrzenia. Komplet informacji na temat zgłoszenia znajdziesz w zakładce „Moje szkody i roszczenia”.