Ubezpieczenie NNW dziecka

dlaczego powinieneś ubezpieczyć swoje dziecko?

Rok szkolny to piękny i twórczy czas pełen wyzwań. Jednym z nich jest zapewnienie dziecku bezpieczeństwa zarówno podczas jego obecności w szkole jak i poza nią. Na lekcjach w szkolnej ławce dziecko wydaje się całkiem bezpieczne, ale podczas przerw, w drodze do i ze szkoły, czy podczas zajęć pozalekcyjnych bywa różnie. Co możemy zrobić? Objąć dziecko Ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków. Jaką ochronę dla dziecka daje takie ubezpieczenie? W jakich sytuacjach działa? Wyjaśniamy!

W każdym momencie życia jesteśmy narażeni na nieoczekiwane, przykre zdarzenia. Czy nowy rok szkolny jest pod tym względem jakkolwiek wyjątkowy? Nie, bo wypadki zdarzają się w najmniej oczekiwanych momentach i miejscach. Dzieci są bardzo ruchliwe, chcą odkrywać świat bez żadnych ograniczeń. To dlatego ich zachowania są nieprzewidywalne i czasem ryzykowne. Nawet jeśli dzieci zachowują się są ostrożnie, może ulec wypadkowi z winy innych osób. Nie chodzi o to, by się tym zamartwiać, bo na zdarzenia losowe nie mamy wpływu. Chodzi o to, by mieć wsparcie w radzeniu sobie z konsekwencjami tych zdarzeń. Takim właśnie wsparciem są środki wypłacane z ubezpieczenia NNW.

Zakres NNW dla twojego dziecka

Jaką ochronę zapewnia Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków „Twoje Dziecko”? W ramach ochrony zapewnionej przez polisę, dziecko uzyska zwrot pieniędzy za leczenie i rehabilitację po wypadku:

 • w szkole, np. na lekcji wf-u czy podczas szkolnej przerwy,
 • poza szkołą, np. w drodze do niej i w drodze powrotnej,
 • na zajęciach pozalekcyjnych (organizowanych przez szkołę, a także prywatne kluby sportowe i ośrodki).

Ubezpieczenie chroni twoje dziecko także w domu lub na wakacjach!

Co ważne, ubezpieczeniem można objąć nie tylko uczniów, lecz także przedszkolaków oraz dzieci uczęszczające do żłobków. Do ubezpieczenia można przystąpić od 1 września albo 1 października, zapewniając dziecku ochronę przez cały rok.

Wypadek dziecka (w szkole i poza nią) może skutkować wizytami u lekarza, pobytem w szpitalu czy rehabilitacją. W takiej sytuacji warto skorzystać z usługi Assistance 24h, która zawiera:

 • wizyty pielęgniarki i psychologa po nieszczęśliwym wypadku,
 • pomoc korepetytora, gdy powypadkowa nieobecność w szkole będzie się przedłużać. Dzięki temu maluch nie wypadnie z rytmu nauki i będzie podążać za materiałem omawianym na lekcjach.

W jakich przypadkach zostanie wypłacone odszkodowanie z ubezpieczenia NNW Twoje Dziecko?

 • za pobyt w szpitalu,
 • za doznany uszczerbek na zdrowiu,
 • za naprawę albo zakup sprzętów ortopedycznych i innych środków pomocniczych,
 • za leczenie,
 • za rehabilitację,
 • za operacje plastyczne,
 • za odbudowę stomatologiczną,
 • za ukąszenia i użądlenia przez owady,
 • za pogryzienie przez psa.

Możliwych scenariuszy zdarzeń jest wiele. Dziecko może np. wybić stały ząb, upadając na szkolnych schodach. Może potłuc okulary i zranić się w oko podczas meczu piłki nożnej. Może zostać zaatakowane przez psa w drodze do szkoły. Czasami skończy się to kilkoma drobnymi zadrapaniami i wystarczy założenie opatrunku u lekarza pierwszego kontaktu, ale w niektórych sytuacjach może być potrzebny kilkudniowy pobyt w szpitalu. Konsekwencją poważniejszych zdarzeń jest nie tylko szpital, lecz także rehabilitacja i rekonwalescencja w domu. Dzięki ubezpieczeniu NNW dziecko oraz rodzice nie odczują tego tak dotkliwie.

W domu, w szkole, za granicą – gdzie działa NNW szkolne „Twoje Dziecko”

Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko obowiązuje przez cały rok od momentu zawarcia umowy. Nie jest to zatem ubezpieczenie wyłącznie na czas roku szkolnego – dziecko będzie chronione także wtedy, gdy zdarzy się wypadek podczas wakacji. Ubezpieczenie podczas wakacji działa na terenie kraju oraz za granicą – na całym świecie! Leczenie po takim zdarzeniu odbywa się już w Polsce. Dziecko będzie pod ochroną zarówno w czasie rodzinnego wyjazdu, jak i podczas kolonii, na których przebywa bez rodziców.

Czy bezpieczeństwo dziecka ma dla rodziców duże znaczenie? To nie ulega wątpliwości. Na szczęście mając ubezpieczenie łatwiej zadbać o najmłodszych. NNW Twoje Dziecko możesz wykupić bez wychodzenia z domu, całkowicie online. 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę