Ubezpieczenie grupowe w 4 punktach

wszystko, o co chciałeś zapytać

Autor: Aleksandra Okapiec

Ubezpieczenia grupowe to najczęściej pierwszy wybór każdego pracownika, który poszukuje ochrony na wypadek nieoczekiwanych zdarzeń losowych. Szeroki zakres ubezpieczenia, stosunkowo niska składka, prosta procedura przystąpienia i coraz częściej – błyskawiczna wypłata świadczenia, to tylko niektóre z korzyści z posiadania tzw. „grupówki”.

Jak to wygląda? W skrócie: nasz pracodawca zawiera z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę ubezpieczenia. Często towarzystwo szyje ofertę na miarę, ponieważ potrzeby pracowników są szczegółowo analizowane. Dobiera zakres, aby w jak największym stopniu adresował potrzeby grupy. Uwzględnia branżę firmy, wykonywane przez pracowników zawody oraz ich wiek i płeć. Tworzy warianty, które różnią się zakresem lub sumami ubezpieczenia. Tak powstaje finalny program ubezpieczenia, w ramach którego jesteśmy obejmowani ochroną. Do ubezpieczenia mogą przystępować również nasi bliscy – małżonkowie, partnerzy czy pełnoletnie dzieci.

„Grupówka” to jeden z kluczowych benefitów oferowanych przez pracodawców. Aby uatrakcyjnić miejsce pracy, decydują się oni na opłacenie części składki pracownika. Popularne są programy, w których sumy ubezpieczenia i składki zależą od naszych zarobków. W przypadku zajścia zdarzenia wypłacana jest np. 24-krotność naszych miesięcznych zarobków. Również składka będzie stanowiła wskazany procent naszego miesięcznego wynagrodzenia. Czyli im więcej zarabiam, tym wyższa jest kwota świadczenia w razie zdarzenia. Coraz częściej możemy także sami wybrać zakres ubezpieczenia dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb.

Ubezpieczenia grupowe to segment stale rozwijany. Ubezpieczyciele prześcigają się w tworzeniu coraz bardziej kompleksowych rozwiązań. I o ile produktowo konkurenci prędzej czy później wzajemnie się doganiają, to prawdziwym wyzwaniem staje się wyścig technologiczny. Wszyscy chcą nam zapewnić jeszcze szybszą, sprawniejszą i prostszą obsługę. Dzięki temu na rynku jest z czego wybierać, jeśli chodzi o ubezpieczenia pracownicze.

Warto wskazać, że dokumentacja ubezpieczeniowa pisana jest coraz bardziej przystępnym językiem. Znika z niej niezrozumiały żargon ubezpieczeniowy oraz niezliczone odwołania do fragmentów Ogólnych Warunków Ubezpieczenia. Również przystąpienie do programu jest coraz prostsze, nie mówiąc już o prostocie wypłaty świadczeń. Szkodę łatwo zgłosimy teraz przez internet czy telefon. 

1. Co obejmuje grupowe ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie pracownicze obejmuje wiele zdarzeń. Pomogą nam praktycznie w każdej trudnej sytuacji związanej z naszym życiem i zdrowiem. Zakres ubezpieczenia zawsze bazuje na ryzyku śmierci ubezpieczonego. Jeśli do śmierci dojdzie w wskutek wypadku komunikacyjnego lub wypadku przy pracy, kwota należnego świadczenia zwiększa się. Wówczas wypłacane świadczenie stanowi 2- albo 3-krotność sumy ubezpieczenia.

Zakres ubezpieczenia grupowego jest coraz szerszy. Najbardziej popularne opcje dodatkowe to śmierć rodziców czy rodziców współmałżonka, uszczerbek na zdrowiu czy poważne zachorowanie. Ale polisa grupowa powoli wchodzi na poziom coraz bardziej wyrafinowanych wariantów produktowych. Możemy liczyć nie tylko na wypłatę świadczenia, lecz także na możliwość korzystania z usług medycznych, takich jak badania laboratoryjne czy konsultacje lekarskie.

„Grupówkę” uzupełnia często Assistance, w ramach którego po wypadku czy chorobie (naszej bądź naszych bliskich) będziemy mogli skorzystać m.in. z wizyty domowej lekarza, transportu medycznego, zakupu sprzętu do rehabilitacji czy pomocy psychologa.

2. Świadczenie za pobyt w szpitalu – jak to działa

Jeśli trafimy do szpitala (np. w związku z chorobą czy obrażeniami powstałymi po wypadku) i spędzimy tam wymaganą przez OWU liczbę dni, otrzymamy wypłatę świadczenia za każdy dzień hospitalizacji. Po zakończonym pobycie w szpitalu powinniśmy przekazać do ubezpieczyciela dokumenty, które potwierdzają przeprowadzone leczenie. Wysokość świadczenia może zależeć od tego, jaka była przyczyna hospitalizacji.

Po pobycie w szpitalu często możemy liczyć na dodatkowe wsparcie finansowe, które pokryje koszty rehabilitacji czy zakupu lekarstw. Ubezpieczenie pracownicze może również przewidywać wypłatę za pobyt na Oddziale Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) czy za odbytą rekonwalescencję.

3. Ubezpieczenie z tytułu urodzenia dziecka

Z ubezpieczenia grupowego otrzymamy świadczenie, jeśli urodzi nam się dziecko. Aviva realizuje te wypłaty przy minimum formalności. W efekcie, pieniądze są na naszym koncie już w nawet w tym samym dniu, w którym złożyliśmy wniosek.

Nasze ubezpieczenie może także obejmować opcję wypłaty w przypadku, gdy adoptujemy dziecko. Wiele grupówek przewiduje również świadczenie  na wypadek narodzin dzieci z wadami wrodzonymi lub niską punktacją Apgar. Wówczas, jeśli dziecko zaraz po urodzeniu wymaga leczenia, możemy liczyć na wyższą sumę wypłaconych świadczeń, które możemy wykorzystać na rehabilitację dziecka. W ubezpieczeniach grupowych są również opcje, w ramach których świadczenie należy się w sytuacji, gdy dziecko urodzi się martwe lub dojdzie do poronienia.

4. Ubezpieczenie grupowe - czy warto?

Oczywiście że warto. Dlaczego? Podstawowe korzyści to:

  • szeroki zakres ubezpieczenia - obejmuje nas ochrona na niemal każdą okoliczność związaną z chorobą czy wypadkiem,
  • stosunkowo niska składka - średnio ok. 50 zł miesięcznie, czyli dziennie to… koszt drożdżówki,
  • proste zasady przystąpienia i minimum formalności - często to pracodawca bierze je na swoje barki,
  • bardzo ograniczona ocena medyczna lub często nawet brak takiej oceny – oznacza to, że nie musimy robić badań lekarskich, bo ryzyko rozkłada się na całą grupę, a nie na każdego uczestnika z osobna,
  • szybka wypłata świadczenia – szczególnie w przypadku takich zdarzeń jak np. urodzenie dziecka czy z tytułu śmierci rodziców, gdzie towarzystwa wypłacają świadczenia niemal od razu po otrzymaniu naszego zgłoszenia.

Jest tanio, prosto i coraz szybciej. Warto jednak traktować ubezpieczenie pracownicze jako uzupełnienie ubezpieczenia indywidualnego. Taki duet zapewni nam pełną ochronę.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z bezpłatnym pakietem konsultacji lekarskich

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę