Nowe przepisy drogowe, mandaty, punkty karne w 2022 – kompletny przewodnik

Zmiany w przepisach ruchu drogowego obowiązujące od 2022 roku wprowadzają ich znaczne zaostrzenie. Wysokie mandaty i dłużej obowiązujące punkty karne nie są jedynymi efektami tych nowelizacji. Z jakimi karami muszą się liczyć kierowcy? Jakich kwestii dotyczą największe zmiany? Sprawdź, jak wyglądają nowe przepisy drogowe w 2022 roku.

Spis treści:

 1. Nowe przepisy drogowe – co się zmieniło?
 2. Nowe mandaty w 2022 roku za przekroczenie dopuszczalnej prędkości
 3. Od kiedy nowe przepisy drogowe wejdą w życie?

Nowe przepisy drogowe – co się zmieniło?

Kierowcy muszą się obecnie liczyć z ryzykiem nałożenia na nich wyższych mandatów za przeróżne wykroczenia – i nie tylko. Natomiast nie wszystkie zmiany zostały wprowadzone wraz z nowym rokiem. Modyfikacja taryfikatora punktów karnych wejdzie w życie dopiero od 17 września 2022 roku.

Nowy taryfikator mandatów, obowiązujący od 2022 roku, wiąże się z wyszczególnieniem 12 wykroczeń, za które na kierowcę może być nałożonych 15 punktów karnych. Przypomnijmy, że do zatrzymania prawa jazdy wystarczy przekroczenie 24 punktów lub 20 w przypadku kierowców, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok.

15 punktów karnych może być nałożonych za:

 • Nieustąpienie pierwszeństwa na pasach.
 • Niezatrzymanie się do kontroli i ucieczkę.
 • Spowodowanie katastrofy w ruchu lądowym.
 • Kierowanie pojazdem pod wpływem alkoholu lub pod wpływem środka o podobnym działaniu.
 • Kierowanie w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego.
 • Ominięcie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszym.
 • Wyprzedzanie na przejściu dla pieszych lub bezpośrednio przed nim.
 • Przekroczenie prędkości powyżej 50 km/h w obszarze zabudowanym lub poza nim.
 • Wyprzedzanie na przejeździe rowerowym lub bezpośrednio przed nim.
 • Niezatrzymanie pojazdu, kiedy przez jezdnię przechodzi osoba z niepełnosprawnościami, która używa specjalnego znaku.

Natomiast 10 punktów karnych może być przyznanych m.in. za:

 • Naruszenie zakazu zawracania na autostradzie lub drodze ekspresowej.
 • Przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 31 do 40 km/h.
 • Naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd, jeśli z drugiej strony nie ma miejsca do poruszania się autem.
 • Przewóz osób pojazdem nieprzystosowanym lub nieprzeznaczonym do tego celu.

Kolejną ważną zmianą związaną z punktami karnymi jest uniemożliwienie zmniejszenia liczby tych punktów poprzez odbycie szkolenia w WORD, co jeszcze w zeszłym roku pozwalało na odjęcie 6 punktów. Następną modyfikacją jest wprowadzenie zasady anulowania punktów dopiero po 2 latach od ich nałożenia, a nie, jak dotąd, po roku. Kolejna ważna kwestia – do ich usunięcia dojdzie wówczas, gdy zapłaciłeś mandat. W przeciwnym wypadku będą one w dalszym ciągu obciążać Twoje konto.

Nowe mandaty w 2022 roku za przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Nowelizacja przepisów spowodowała również, że zmieniła się wysokość maksymalnej grzywny, która może być nałożona w postępowaniu mandatowym. Zwiększono ją z 5 do 30 tys. zł. Tak wysoki mandat grozi m.in. tym, którzy prowadzą pojazd bez uprawnień. Z takim samym ryzykiem wiąże się kierowanie samochodu, którego nie dopuszczono do ruchu czy też niezastosowanie się do zakazu wyprzedzania.

Zdecydowanie podwyższono również mandaty za przekroczenie dopuszczalnej prędkości obowiązujące od 2022 roku. Minimalny mandat dla kierowcy, który przekroczy ją o ponad 30 km/h, wynosi 800 zł. Natomiast dokładnie obowiązują niżej wymienione kwoty mandatów – obok nich prezentujemy zmiany dotyczące punktów karnych, które będą obowiązywać od września 2022 roku.:

 • Przekroczenie prędkości o maksymalnie 10 km/h – 50 zł.
 • od 11 do 15 km/h – 100 zł i 3 punkty karne (wszystkie wymienione punkty karne zaczną obowiązywać 17 września 2022);
 • od 16 do 20 km/h – 200 zł i 3 punkty karne;
 • od 21 do 25 km/h – 300 zł i 6 punktów karnych;
 • od 26 do 30 km/h – 400 zł i 6 punktów karnych;
 • od 31 do 40 km/h – 800 zł i 10 punktów karnych;
 • Od 41 do 50 km/h – 1000 zł i 13 punktów karnych.
 • Od 51 do 60 km/h – 1500 zł i 15 punktów karnych.
 • Od 61 do 70 km/h – 2000 zł i 15 punktów karnych.
 • O 71 km/h i więcej – 2500 zł i 15 punktów karnych.

Pamiętaj, że ponowne przyłapanie na tym samym wykroczeniu powoduje, że mandat się podwaja. Za korzystanie w czasie jazdy z telefonu, który wymaga trzymania słuchawki przy uchu, obowiązuje mandat 500 zł. Tutaj warto wspomnieć, że intencją tego mandatu jest wyeliminowanie wszystkich takich sytuacji, w których używanie aparatu telefonicznego będzie kierującego rozpraszać lub odrywać od obserwacji drogi. Wpisywanie przy użyciu klawiatury różnych treści lub wyszukiwaniu takich treści w pamięci aparatu jest niedozwolonym używaniem telefonu, takim samym jak trzymanie słuchawki w ręku.

 Oto inne przypadki złamania przepisów, w których wprowadzono wyższą karę:

 • Korzystanie z drogi pojazdu uprzywilejowanego przez prowadzących inne auta – 2500 zł.
 • Naruszenie zakazu wjazdu za przejazd kolejowy – 2000 zł.
 • Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu – 1500 zł.
 • Wyprzedzanie pojazdu na przejściu dla pieszych – 1500 zł.
 • Naruszenie zakazu wyprzedzania innego pojazdu – 1000 zł.
 • Objechanie opuszczonych zapór – 2000 zł.
 • Jazda autostradą lub drogą szybkiego ruchu w kierunku przeciwnym – 2000 zł.
 • Parkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych – 800 zł.

Od kiedy nowe przepisy drogowe wejdą w życie?

Najnowsze zmiany w przepisach ruchu drogowego dotyczące wysokości mandatów i grzywien obowiązują od początku 2022 roku. Natomiast zmieniony taryfikator punktów karnych będzie aktualny od 17 września 2022 roku. 

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.