Kara za brak OC – czy można napisać odwołanie? Jak to zrobić?

W Polsce obowiązkiem każdego posiadacza pojazdu jest zawarcie umowy komunikacyjnego ubezpieczenia OC. Mimo to wielu kierowców z różnych względów tego nie robi, czego efektem jest nałożenie kary przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny. Co możesz zrobić wówczas, gdy i Ty zostałeś wezwany do jej zapłacenia? Czy możesz złożyć odwołanie od kary za brak OC? A jeśli tak, to czy są szanse na odstąpienie przez UFG od decyzji o konieczności jej zapłacenia?

Spis treści:

  1. Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC?
  2. Jak się odwołać od kary za brak OC?
  3. Prośba o umorzenie kary

Jak uniknąć kary za brak ciągłości OC?

Najlepszym sposobem na uniknięcie odpowiedzialności finansowej za przerwę w OC jest oczywiście dopilnowanie terminu obowiązywania polisy i przedłużenie jej w razie potrzeby. Powinieneś pamiętać, że zasada automatycznego przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej nie obowiązuje, jeśli korzystasz z polisy poprzedniego właściciela auta czy też jeśli nie dokonałeś pełnej opłaty za dotychczasowe ubezpieczenie OC.

Kierowcy nie dopełniają obowiązku ubezpieczeniowego z różnych przyczyn. W 2020 roku padł rekord pod względem liczby wykrytych takich przypadków. UFG wysłało wezwania do zapłacenia kary do ponad 199 tys. posiadaczy pojazdów, którzy mieli przerwę w ubezpieczeniu OC. Oznacza to wzrost o 58 proc. w stosunku do roku 2019.

Kto płaci karę za brak OC? Kierowca czy właściciel? Za zawarcie polisy OC odpowiada właściciel pojazdu i to on zostanie wezwany do zapłaty kary. Warto tutaj jednak wspomnieć o tym, że jeśli kierowca nieubezpieczonego samochodu spowoduje kolizję lub wypadek, to będzie odpowiadał za szkody na równi z właścicielem. UFG wypłaci poszkodowanemu odszkodowanie i będzie dochodzić zwrotu pieniędzy od dwóch osób – od kierowcy i od właściciela. Natomiast jedynie właściciel auta zapłaci karę za brak OC .

Co zrobić, jeśli i Ty otrzymałeś takie wezwanie?

Jak się odwołać od kary za brak OC?

Jeśli otrzymałeś wezwanie od Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, to masz 30 dni na udzielenie odpowiedzi. W przypadku gdy akceptujesz karę, bo rzeczywiście nie dopełniłeś obowiązku ubezpieczeniowego, to pozostaje Ci wniesienie opłaty zgodnej z otrzymanym dokumentem. Nie zawsze jednak wezwanie musi oznaczać, że nie unikniesz opłaty. Możesz również:

  • udowodnić, że w okresie, w którym według UFG nie miałeś polisy OC, korzystałeś z takiej ochrony;
  • udokumentować, że z jakiegoś powodu nie dotyczy Cię obowiązek posiadania OC.

Jeśli w dniu kontroli to nie Ty byłeś posiadaczem danego pojazdu, to powinieneś przedstawić dokument, który to potwierdzi. Może nim być umowa sprzedaży samochodu, umowa darowizny lub polisa potwierdzająca, że w dniu, w którym stałeś się właścicielem auta, podlegało już ono ochronie w ramach OC.

Przygotuj pismo, które skierujesz do UFG. Podaj w nim Twoje dane i numer wezwania. Opisz stan faktyczny, a przede wszystkim załącz dokumenty, które potwierdzają Twoje uzasadnienie. Pismo koniecznie podpisz oraz wyślij pocztą tradycyjną – najlepiej ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru, abyś miał dowód nadania dokumentu i jego odbioru w UFG. W pandemii Fundusz nie prowadzi stacjonarnej obsługi do odwołania. Możesz korzystać ze zdalnych form kontaktu.

Jeśli nie udzielisz odpowiedzi w terminie 30 dni, to sprawa zostanie automatycznie skierowana na drogę postępowania egzekucyjnego w administracji. Opłata będzie wyegzekwowana przez urząd skarbowy, pod który podlega posiadacz pojazdu. Jeśli odwołanie od kary za brak OC nie przyniosło skutku, to możesz spróbować wnioskować o jej umorzenie.

Prośba o umorzenie kary

W uzasadnionych przypadkach UFG może umorzyć karę, ewentualnie rozłożyć ją na raty. Na stronie Funduszu znajdziesz wzór wniosku, który możesz złożyć – https://www.ufg.pl/UCMServlet3/ucmservlet3?dDocName=UCM_UFG_009001. Szansę na jego akceptację masz tylko wówczas, gdy znajdujesz się w trudnej sytuacji życiowej. Przejściowe problemy finansowe czy chwilowo niższe zarobki nie są wystarczającymi argumentami. Natomiast mogą nimi być poważne zachorowanie czy śmierć bliskiej osoby albo duże długi. Oczywiście musisz udowodnić, że opisane we wniosku zdarzenia miały miejsce.

Jeśli UFG zaakceptuje wniosek, to może umorzyć opłatę, rozłożyć jej spłatę na raty albo odroczyć termin jej płatności. W przypadku odpowiedzi odmownej pozostaje Ci zapłata kary zgodnie z wezwaniem.

Źródło:

https://www.ufg.pl/infoportal/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page220.jspx?_afrLoop=4407077372656053&infid=274&_afrWindowMode=0&_adf.ctrl-state=dgobo09cl_109

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.