Upoważnienie do rejestracji i odbioru dowodu rejestracyjnego

Po nabyciu pojazdu Twoim zadaniem jest dopełnienie kilku obowiązków w określonych terminach. W ciągu 14 dni musisz zgłosić ten zakup w urzędzie skarbowym i zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2 proc. od wartości pojazdu. Ponadto w ciągu 30 dni musisz zarejestrować auto w wydziale komunikacji. Co zrobić, jeśli nie możesz tej powinności dopełnić osobiście? Wtedy rozwiązaniem problemu może być napisanie upoważnienia do rejestracji pojazdu oraz do odbioru dowodu rejestracyjnego.

Spis treści:

 1. Upoważnienie do rejestracji pojazdu
 2. Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?
 3. Jak napisać upoważnienie do wydziału komunikacji?
 4. Zarejestrowałeś samochód? Pamiętaj o ubezpieczeniu

Upoważnienie do rejestracji pojazdu

Na rejestrację auta masz 30 dni, licząc od dnia nabycia pojazdu np. poprzez zawarcie umowy darowizny czy sprzedaży. Obecnie niedopełnienie tego terminu wiąże się z ryzykiem nałożenia kary w wysokości do 1000 zł. Pojazd może zarejestrować właściciel, a jeśli auto stanowi własność większej liczby osób, to wszyscy oni powinni się pojawić przy tej rejestracji. W przypadku firm może jej dokonać ktoś, kto ma prawo reprezentować przedsiębiorstwo. Jeśli jednak nie masz możliwości dopełnienia tego obowiązku samodzielnie, to  możesz przygotować upoważnienie do rejestracji pojazdu.. Możesz odręcznie przygotować upoważnienie zarówno do rejestracji, jak i do odbioru dowodu rejestracyjnego. Najważniejsze, aby w jego treści pojawiły się niezbędne informacje.

Ile kosztuje upoważnienie do rejestracji pojazdu?

Upoważniona może zostać dowolna osoba – nie musi to być członek rodziny. Jeśli jednak wskażesz  kogoś, kto nie jest Twoim bliskim, to wtedy będziesz musiał uregulować opłatę. Jeśli upoważnienie do rejestracji pojazdu udzielone zostanie mężowi, żonie, synowi, córce, ojcu, matce, bratu czy siostrze, to będzie ono nieodpłatne. W przypadku innych osób koszt wynosi 17 zł, a jeśli będzie to pełnomocnictwo poświadczone za zgodność z oryginałem, to wtedy 22 zł.

Jak napisać upoważnienie do wydziału komunikacji?

Jeśli nie masz wzoru upoważnienia do odbioru dowodu rejestracyjnego, to możesz samodzielnie przygotować taki dokument. Wystarczy, że zawrzesz w nim wymagane informacje. Jak napisać upoważnienie do rejestracji pojazdu? Pamiętaj, aby znalazły się w nim następujące dane:

 • nazwa miejscowości i data;
 • tytuł: Pełnomocnictwo;
 • dane osoby, która kogoś upoważnia: imię, nazwisko, numer PESEL i adres;
 • dane osoby, którą się upoważnia: imię i nazwisko, adres, PESEL i stopień pokrewieństwa;
 • dane pojazdu, który podlegać ma czynnościom: marka, numer rejestracyjny, numer podwozia;
 • czynności, których dotyczy upoważnienie: rejestracja auta, odbiór stałego dowodu rejestracyjnego, wymiana dowodu, wyrejestrowanie pojazdu czy też inne;
 • odręczny podpis osoby, która wnioskuje o wydanie upoważnienia.

Druk upoważnienia do rejestracji pojazdu czy odbioru dowodu rejestracyjnego wręcz osobie, którą upoważniasz. Sprawdź koniecznie, czy aby na pewno ma on wszystkie inne dokumenty, które są wymagane w danym przypadku.

Zarejestrowałeś samochód? Pamiętaj o ubezpieczeniu

Jeśli nabyłeś pojazd lub otrzymałeś go w darowiźnie, to miej na względzie nie tylko konieczność jego rejestracji, ale również zakupu ubezpieczenia OC. Sprzedający ma obowiązek przekazania Ci polisy bez względu na to, jak długo trwać będzie jeszcze ochrona. Nie może Ci tego odmówić. Może się zdarzyć, że ta ochrona zakończy się zaraz po tym, jak staniesz się właścicielem pojazdu. Pamiętaj, że ubezpieczenie, które otrzymasz od zbywcy, nie przedłuży się automatycznie. Może się również zdarzyć, że kupisz auto, które nie jest już chronione obowiązkowym ubezpieczeniem OC. Nie masz jednak powodów do obaw – konsekwencje braku tej ochrony do momentu zakupu przez Ciebie pojazdu poniesie ten, kto za samochód wówczas odpowiadał. Zadbaj natomiast o to, aby w dniu, w którym pojazd stanie się Twoją własnością, był on już ubezpieczony w ramach OC.

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Pozostałe artykuły

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.