Profil Kandydata na Kierowcę – co to jest i jak go założyć?

Od 2014 roku obowiązują nowe zasady ubiegania się o prawo jazdy. Kiedyś pierwszym krokiem było zapisanie się na kurs, a obecnie zainteresowani uzyskaniem takich uprawnień muszą założyć najpierw Profil Kandydata na Kierowcę (PKK). Jak złożyć wniosek o profil kierowcy i do czego jest Ci on potrzebny?

Spis treści:

 1. Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK) i kiedy jest wymagany?
 2. Jak założyć profil kierowcy?
 3. Jakie dokumenty przygotować do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę?
 4. Ile kosztuje założenie profilu kierowcy?
 5. Ile się czeka na numer PKK?

Czym jest Profil Kandydata na Kierowcę (numer PKK) i kiedy jest wymagany?

Profil PKK to elektroniczny dokument generowany przez organ, który wydaje prawo jazdy. Zawiera on informacje na temat kandydata na kierowcę, któremu przyporządkowany jest numer. Dane te trafiają do systemu teleinformatycznego, do którego dostęp mają m.in. szkoły nauki jazdy. Rozwiązanie to wprowadzono z wielu powodów, takich jak m.in.:

 • Możliwość sprawdzenia, czy zainteresowany kursem nie ma zakazu prowadzenia pojazdów.
 • Eliminowanie nieprawidłowości w ośrodkach szkolenia kierowców, np. pod względem liczby godzin jazdy – każda taka godzina musi być ewidencjonowana w systemie.

Dostęp do PKK jest dla szkół nauki jazdy w pełni darmowy. Numer jest nadawany w przypadku:

 • Ubiegania się o wydanie po raz pierwszy prawa jazdy.
 • Ubiegania się o dodatkowe kategorie prawa jazdy.
 • Sprawdzenia kwalifikacji.
 • Zwrotu zatrzymanego prawa jazdy.
 • Przywrócenia uprawnień cofniętych na okres powyżej roku.
 • Przywrócenia uprawnień cofniętych ze względu na utratę kwalifikacji.
 • Wymiany prawa jazdy zagranicznego z koniecznym egzaminem teoretycznym.

Jeśli chcesz zrobić prawo jazdy na samochody osobowe, ciężarowe do 3,5 t lub autobusy, potrzebujesz PKK. Jak wyrobić profil kierowcy?

profil kandydata na kierowcę

Jak założyć profil kierowcy?

PKK możesz założyć w urzędzie, ale też masz opcję złożenia wniosku o profil kierowcy online. Sprawdź, co musisz zrobić.

Założenie profilu kierowcy w Wydziale Komunikacji

Żeby utworzyć profil kursanta, możesz wybrać się osobiście do urzędu, do wydziału komunikacji, pod który podlegasz, i musisz złożyć stosowny wniosek o profil kierowcy. Jeśli chcesz to zrobić stacjonarnie, to w zależności od miejsca zamieszkania, udaj się do starostwa powiatowego, urzędu miasta lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy).

Założenie Profilu Kandydata na Kierowcę online

Najwygodniej uzyskasz profil kierowcy, korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej PWPW. Formularz rejestracyjny znajdziesz tutaj: esp.pwpw.pl/Account/RegisterUser. Wprowadź wszystkie wymagane dane.

Następnie, po założeniu konta, zaloguj się do systemu. W kolejnym kroku kliknij „Złóż wniosek”, wybierz województwo i urząd właściwy dla miejsca Twojego zamieszkania oraz rodzaj sprawy. Jeśli chcesz uzyskać prawo jazdy, to kliknij „Uprawnienia kierowców” i następnie „Wydanie prawa jazdy”.

W kolejnym kroku musisz potwierdzić swoje dane osobowe i wybrać wnioskowaną kategorię uprawnień. Dodaj wymagane załączniki i wypełnij kilka oświadczeń.

Na koniec złóż elektroniczny podpis własnym certyfikatem lub profilem zaufanym ePUAP. Po podpisaniu wniosek trafi do wybranego przez Ciebie urzędu, gdzie będzie weryfikowany. Kiedy zostanie już wygenerowany numer PKK, możesz zapisać się na kurs w szkole nauki jazdy.

Sprawdż też, jak mądrze wybrać pierwszy samochód.

Co jest potrzebne do założenia Profilu Kandydata na Kierowcę?

Żeby skutecznie złożyć wniosek o PKK, przygotuj następujące dokumenty:

 • orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami;
 • orzeczenie psychologa o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
 • aktualne zdjęcie;
 • adres zamieszkania;
 • pisemną zgodę rodziców lub opiekuna prawnego (jeśli nie ukończyłeś 18 lat) – kurs prawa jazdy można rozpocząć najwcześniej na 3 miesiące przed osiągnięciem pełnoletniości.

Tylko składając kompletny wniosek o profil kierowcy, możesz liczyć na szybkie założenie PKK i uzyskanie numeru.

Ile kosztuje założenie profilu kierowcy?

Założenie profilu PKK jest bezpłatne. Poniesiesz natomiast koszt wyrobienia prawa jazdy, który wynosi 100,5 zł.

Ile się czeka na numer PKK?

Jeśli Twój wniosek o PKK będzie kompletny, to numer uzyskasz od razu. Dłużej może to potrwać wówczas, gdy urząd będzie musiał sprawdzić Twoje dane lub jeśli sytuacja wymagać będzie dodatkowych wyjaśnień.

Źródła:

 • https://info-car.pl/infocar/artykuly/wirtualna-przyszlosc-szkol-jazdy.html
 • https://info-car.pl/new/aktualnosci/2314

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.