Posiadanie uprawnień do prowadzenia pojazdów jest niezbędne nie tylko do wykonywania pracy zawodowej – dla wielu z nas codzienność bez możliwości jazdy autem jest trudna do wyobrażenia. Aby jednak móc zasiąść za kierownicą danego pojazdu, najpierw trzeba posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii. Jakie jest Ci potrzebne? Jakie są kategorie prawa jazdy w Polsce?

Spis treści:

 1. Prawo jazdy – kiedy możesz zdobyć uprawnienia?
 2. Jakie są kategorie prawa jazdy?

Prawo jazdy – kiedy możesz zdobyć uprawnienia?

Możliwość jeżdżenia autem kojarzyć nam się może z koniecznością osiągnięcia pełnoletniości i rzeczywiście – do prowadzenia samochodów osobowych wymagane jest ukończenie 18 lat, natomiast kurs jazdy można rozpocząć już na 3 miesiące przed urodzinami. Taki wymóg wieku dotyczy jednak kategorii B – w przypadku innych konieczne może być np. ukończone 16 albo 21 lat. Wszystko zależy od tego, którą kategorię prawa jazdy chcesz uzyskać. Sprawdź, jakie są wymagania w poszczególnych przypadkach.

Jakie są kategorie prawa jazdy?

Wspomniana kategoria B jest najpopularniejsza i kojarzy się nam z uprawnieniami do jazdy samochodami osobowymi. W praktyce, mając taki dokument, możemy prowadzić wiele różnych pojazdów. A przecież są jeszcze kategorie prawa jazdy na motor, ciężarówkę i inne pojazdy. Oto wszystkie kategorie prawa jazdy, uprawnienia, które one dają i wymagania wiekowe, które w danym przypadku obowiązują:

 • AM – od 14 lat. Mając takie prawo jazdy, możesz kierować motorowerem, czterokołowcem lekkim (np. quadem) lub zespołem pojazdów, tzn. wspomnianymi pojazdami połączonymi z przyczepą (tylko w Polsce).
 • A1 – od 16 lat. Obejmuje pojazdy z kategorii AM, a do tego motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW, a także motocykl o pojemności skokowej silnika do 125 cm3, mocy do 11 kW i stosunku mocy do masy własnej do 0,1 kW/kg.
 • A2 – dla pełnoletnich. Obejmuje pojazdy z kategorii AM, a także motocykl trójkołowy o mocy do 15 kW. Posiadacze takiego prawa jazdy mogą również jeździć motocyklem, który spełnia następujące warunki: ma moc do 35 kW i stosunek mocy do masy własnej do 0,2 kW/kg oraz nie powstał on w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe, którego moc przekracza dwukrotność mocy tego motocykla. Dodatkowo kategoria A2 uprawnia do kierowania wymienionymi wyżej pojazdami połączonymi z przyczepą (w Polsce).
 • A – jeśli od co najmniej 2 lat masz prawo jazdy kategorii A2, to wymagane jest 20 lat. W przeciwnym wypadku należy mieć ukończone 24 lata. Mając takie prawo jazdy, możesz jeździć dowolnym motocyklem, pojazdami z kategorii AM i wymienionymi pojazdami połączonymi z przyczepą (w Polsce).  
 • B1 – od 16 lat. Umożliwia jazdę czterokołowcem (np. dużym quadem) i pojazdami z kategorii AM.
 • B – tę najpopularniejszą kategorię mogą mieć osoby, które mają 18 lat. Daje ona uprawnienia do prowadzenia m.in. pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) do 3,5 tony (poza autobusem i motocyklem), pojazdów z kategorii AM, ciągnika rolniczego (w Polsce), pojazdów wolnobieżnych (np. walca, w Polsce).
 • B+E – od 18 lat. Umożliwia prowadzenie zespołu składającego się z pojazdu kategorii B i przyczep o DMC do 3,5 tony, ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce), pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (w Polsce).
 • C – od 21 lat. Pozwala na kierowanie pojazdami o DMC powyżej 3,5 tony (np. dużą ciężarówką), poza autobusem, a także m.in. zespołem składającym się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i lekkiej przyczepy o masie do 750 kg.
 • C1 – od 18 lat. Dotyczy m.in. pojazdów o DMC powyżej 3,5 tony do 7,5 tony, poza autobusem.
 • C1+E – od 18 lat. Daje możliwość prowadzenia m.in. zespołu pojazdów o DMC do 12 ton składającego się z pojazdu kategorii C1, który ciągnie, i przyczepy.
 • C+E – od 21 lat. Uprawnia do prowadzenia zespołu pojazdów składającego się z pojazdu kategorii C i przyczepy, ciągnika rolniczego oraz przyczepy lub przyczep (w Polsce) albo pojazdu wolnobieżnego oraz przyczepy lub przyczep (w Polsce).
 • D – od 24 lat. Tej kategorii prawa jazdy potrzebujesz do prowadzenia autobusów.
 • D1 – od 21 lat. Mając takie uprawnienia, możesz prowadzić m.in. autobus, ale o długości do 8 m, który jest przeznaczony do przewozu maksymalnie 17 osób łącznie z kierowcą.
 • D1+E – od 21 lat. W tym przypadku możesz prowadzić zespół złożony z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy, ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce) albo pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep (w Polsce).
 • D+E – od 24 lat. Daje uprawnienia do prowadzenia zespołu składającego się z pojazdu z kategorii D1 i przyczepy, a także pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy lub przyczep (w Polsce).
 • T – od 16 lat. Ta kategoria wystarczy, jeśli chcesz prowadzić ciągnik rolniczy, pojazd wolnobieżny, zespół składający się z ciągnika rolniczego lub pojazdu wolnobieżnego i przyczepy lub przyczep, i pojazdów z kategorii AM.
 • Tramwaj – jak sama nazwa wskazuje, kategoria ta umożliwia prowadzenie tramwaju, a dostępna jest dla osób, które mają co najmniej 21 lat.

Wiesz już, jakie kategorie prawa jazdy mamy w Polsce. W każdym przypadku inne są wymagania, jeśli chodzi o uzyskanie uprawnień. Odmienne zasady obejmują kategorie prawa jazdy A, B, D i pozostałe.

Pamiętaj, że w Polsce każdy posiadacz pojazdu mechanicznego powinien obowiązkowo ubezpieczyć go w ramach OC. Sprawdź, ile będzie Cię kosztować taka ochrona samochodu osobowego: https://www.aviva.pl/ubezpieczenia/ubezpieczenie-samochodu/.

Źródła:

https://www.gov.pl/web/gov/kategorie-prawa-jazdy

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.