Umowa kupna-sprzedaży auta. Co musi zawierać?

[wzór do pobrania]

Dobrze skonstruowana umowa pozwoli Ci uniknąć szeregu nieprzyjemnych sytuacji i zabezpieczy Twoje interesy – bez względu na to, czy sprzedajesz, czy też kupujesz samochód. Sprawdź, o czym powinieneś pamiętać przed zawarciem umowy  i pobierz nasz wzór umowy kupna-sprzedaży samochodu.

Umowa kupna i sprzedaży samochodu – najważniejsze kwestie

 Dobrze skonstruowana umowa kupna-sprzedaży samochodu to podstawa. Na początek powiemy, jakie informacje powinny znaleźć się w umowie kupna samochodu (lub jego sprzedaży), jaka jest różnica pomiędzy zadatkiem i zaliczką na auto, jak postępować w sytuacji wykrycia wad ukrytych i co z ubezpieczeniem pojazdu. W dalszej części poruszymy kwestię współwłaścicielstwa.

Chcesz sprzedać auto i nie wiesz co powinieneś zrobić? Przeczytaj nasz poradnik jak sprzedać samochód.

Jakie dane powinny znaleźć się w umowie-kupna sprzedaży samochodu?

Umowa kupna-sprzedaży samochodu nie musi być sporządzona na komputerze i wydrukowana – wystarczy spisać ją czytelnym, odręcznym pismem w dwóch identycznych kopiach, które na końcu podpiszą obie strony. Kolejną kwestią jest to, co powinno znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży pojazdu. Sprzedaż samochodu lub jego kupno wymaga sporządzenia dokumentu, który będzie zawierał następujące informacje:

·         informacje na temat sprzedawanego samochodu: marka, model, rok produkcji, numer nadwozia, numer rejestracyjny, numer silnika, kolor, przebieg, pojemność silnika, dodatkowe elementy samochodu podlegające umowie kupna-sprzedaży (np. monitor pokładowy), cena (liczbowo i słownie);

·         informacje na temat kupującego i sprzedającego: imię i nazwisko, numer PESEL, NIP, miejsce zameldowania, seria i numer dowodu osobistego, organ wydający dokument tożsamości;

·         data zawarcia umowy;

·         podpisy obu stron.

Oprócz informacji na temat samej transakcji kupna samochodu, w umowach warto zastosować formułki, które chronią obie strony. Jedną z nich jest informacja, że kupujący zna stan techniczny pojazdu. Chroni to osobę sprzedającą samochód. Oczywiście, jeśli samochód posiada wady ukryte zatajone przed kupującym samochód, to kupujący nadal ma szanse na odzyskanie swoich pieniędzy.

Drugą kwestią jest oświadczenie sprzedającego, że auto, którego umowa kupna-sprzedaży dotyczy: jest jego własnością, nie toczy się w stosunku do niego żadne postępowanie, nie jest przedmiotem zabezpieczenia oraz żadna osoba trzecia nie rości sobie praw do pojazdu.

Należy także pamiętać, aby przed podpisaniem umowy kupna-sprzedaży samochodu przeprowadzić przegląd techniczny pojazdu. Kwestia tego, kto ponosi koszty przeglądu, zależy od indywidualnych porozumień pomiędzy sprzedającym i kupującym.

Umowy kupna-sprzedaży samochodu – zadatek a zaliczka

Kupno samochodu wiąże się zazwyczaj z wpłaceniem zaliczki lub zadatku za auto. Czym różni się zadatek od zaliczki?

·         Zaliczka jest częścią pełnej ceny samochodu. Zaliczka jest zwracana w całości kupującemu, jeśli ostatecznie nie dojdzie do transakcji. Zatem jeśli auto nie zostało sprzedane, to sprzedający nie może zatrzymać zaliczki.

·         Zadatek może zostać zatrzymany przez sprzedającego, jeśli to kupujący wycofał się z transakcji. Jeśli natomiast sprzedający otrzymał zadatek, ale nie przekazał pojazdu w terminie przewidzianym umową przedwstępną, to kupującemu przysługuje dwukrotność zadatku. Jeśli do sprzedaży/kupna samochodu nie dochodzi za porozumieniem stron, sprzedający zwraca kupującemu całą kwotę zadatku.

Te różnice sprawiają, że w umowie kupna-sprzedaży auta należy wyraźnie określić, w jakiej formie kupujący przekazuje pieniądze sprzedającemu.

Kupno samochodu a wady ukryte auta

Choć za wady ukryte pojazdu odpowiada sprzedawca, to kupujący musi zgłosić je w terminie miesiąca od daty zakupu pojazdu. Kupujący może w sytuacji odkrycia takiej wady zastosować także zasady rękojmi. Brak zapisu w umowie kupna-sprzedaży samochodu o zasadzie rękojmi nie blokuje możliwości skorzystania z niej, jako że wynika ona bezpośrednio z Kodeksu Cywilnego.

Kupno samochodu a ubezpieczenie OC i AC

Z chwilą zakupu samochodu, właściciel powinien posiadać ważne ubezpieczenie OC. Może także posiadać ubezpieczenie autocasco (AC). Ubezpieczenie AC zawarte przez sprzedającego traci ważność z chwilą sprzedaży pojazdu. Natomiast ubezpieczenie OC nadal pozostaje w mocy i obowiązuje do terminu wynikającego z umowy podpisanej z ubezpieczycielem przez poprzedniego właściciela. Sprzedający ma obowiązek przekazać kupującemu umowę ubezpieczenia OC. Kupujący ma 30 dni na podpisanie z ubezpieczycielem aneksu do umowy. Kupujący może także zakończyć umowę OC z dotychczasowym ubezpieczycielem i zawrzeć nową umowę z innym lub tym samym towarzystwem ubezpieczeniowym.

Przeczytaj inne nasze teksty na podobne tematy: „Co dzieje się z polisą OC, kiedy sprzedajesz auto?”, „Ubezpieczenie samochodu sprowadzonego z zagranicy” i „Poradnik ubezpieczenia samochodu krok po kroku”. Sprawdź także, czy ubezpieczenie AC jest obowiązkowe oraz jakie kary możesz zapłacić za brak ważnego OC.

Przejdźmy teraz do kwestii umowy kupna-sprzedaży samochodu w sytuacji, gdy jest dwóch lub więcej kupujących (współwłaścicieli).

Umowa kupna-sprzedaży samochodu a współwłaściciel   

Jak powinna wyglądać umowa kupna-sprzedaży samochodu w przypadku występowania współwłaściciela? Umowa kupna-sprzedaży samochodu ze współwłaścicielem powinna zawierać dane i podpisy wszystkich współwłaścicieli samochodu. Jeśli tak się nie stanie, zakupisz jedynie prawa do współwłaścicielstwa pojazdu. Pieniądze możesz natomiast przekazać do jednego ze współwłaścicieli – to oni sami zajmą się rozdzieleniem kwot pomiędzy sobą. Warto ująć w umowie kupna i sprzedaży samochodu, który współwłaściciel otrzymuje jaką kwotę.

Analogicznie sytuacja będzie wyglądać, gdy umowa sprzedaży samochodu miałaby dotyczyć dwóch (lub więcej) kupujących. Wtedy również dane i podpisy wszystkich kupujących powinny znaleźć się w umowie kupna-sprzedaży auta.

Umowa kupna-sprzedaży samochodu PDF do druku

Poniżej prezentujemy umowę kupna-sprzedaży samochodu w wygodnych formatach PDF oraz DOC. Gotowy wzór umowy kupna-sprzedaży auta to najprostsze rozwiązanie na uniknięcie błędów i bezstresowe zakończenie transakcji. To także gwarancja, że wszystkie najważniejsze i konieczne informacje znajdą się w umowie. Pamiętaj, że zarówno Ty, jak i druga strona umowy może przyjechać z własnym wzorem umowy sprzedaży samochodu czy wzorem umowy kupna samochodu. Należy wybrać wtedy jeden druk umowy kupna-sprzedaży auta, ponieważ dokument musi występować w dwóch identycznych egzemplarzach.

Przejdź do naszej strony ze wzorem umowy kupna-sprzedaży samochodu.
 

Źródła:

1.       https://www.auto-swiat.pl/porady/kupno-i-sprzedaz/jak-napisac-umowe-kupna-sprzedazy/g1w9elc

2.       https://www.motofakty.pl/artykul/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-jak-uniknac-pulapek-pobierz-wzor.html

3.       https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-sprzedazy-samochodu-wzor-z-omowieniem

4.       https://poradnikprzedsiebiorcy.pl/-umowa-sprzedazy-samochodu-przez-dwoch-wlascicieli

5.       https://e-prawnik.pl/forum/umowa-kupna-sprzedazy-samochodu-dwoch-kupujacych-sprzedajacych.html