Odszkodowanie z AC. Kiedy mogą mi odmówić?

Czy towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić mi
wypłaty odszkodowania?

Czy wiesz, w jakich przypadkach możesz otrzymać odszkodowanie z AC? Kiedy towarzystwo może Ci odmówić?

Autocasco (AC) jest dobrowolnym ubezpieczeniem komunikacyjnym. Dzięki niemu możesz otrzymać odszkodowanie w razie wypadku, uszkodzenia czy kradzieży Twojego pojazdu lub jego części. Ubezpieczenie Autocasco w Avivie obejmuje zarówno samochód, jak i dodatkowe wyposażenie oraz dwa foteliki dziecięce. Pojazd musi być zarejestrowany i dopuszczony do ruchu na terenie Polski, a jego wiek nie może przekroczyć 15 lat, licząc od roku produkcji pojazdu.

Spis treści:

 1. W jakich sytuacjach otrzymam odszkodowanie z AC?
 2. Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – kiedy może się zdarzyć?
 3. Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – odwołanie
 4. Odszkodowanie z AC – o czym trzeba pamiętać?

Odszkodowanie z AC. W jakich sytuacjach je otrzymam?

Odszkodowanie z Autocasco otrzymasz, jeśli uszkodzisz swój samochód z własnej winy lub gdy do uszkodzenia dojdzie z przyczyn od Ciebie niezależnych.

Mogą to być na przykład takie sytuacje:

 • Gdy wjedziesz samochodem w płot, bramę lub najedziesz na wystającą studzienkę kanalizacyjną, dziurę w drodze;
 • Gdy kamyk wystrzeli spod kół innego pojazdu i  uszkodzi Twój pojazd;
 • Gdy potrącisz kogoś albo będziesz miał kolizję z psem lub zwierzyną leśną;
 • Gdy wandale porysują lub w inny sposób uszkodzą Twój pojazd;
 • Gdy Twój pojazd lub jego wmontowane na stałe wyposażenie zostanie skradzione;
 • Gdy Twój pojazd ucierpi w przypadku zdarzenia losowego, np: pożaru, wybuchu, huraganu, opadów atmosferycznych, gradu, uderzena pioruna, powodzi, zapadania lub osuwania się ziemi, lawiny, trąby powietrznej, zalania, a nawet upadku meteorytu. 

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – kiedy może się zdarzyć?

Powyżej wymieniliśmy sytuacje, kiedy możesz otrzymać odszkodowanie z tytułu Autocasco. Kierowcy oczekują czasem, że na naprawę będą mogli liczyć także w przypadku awarii pojazdu. AC nie pokrywa kosztów usuwania awarii. Na pomoc w przypadku awarii możesz liczyć, jeśli zdecydujesz się uzupełnić swoją polisę o ubezpieczenie Assistance. Może ono pomóc w sytuacji, gdy Twoje auto "nie odpala", doszło do jakiejś wewnętrznej usterki czy też do niewłaściwego zatankowania pojazdu. Wybierając wariant rozszerzony możesz liczyć na holowanie pojazdu, jeśli nie uda się go usprawnić od ręki. W wariancie maksymalnym – także na udostępnienie pojazdu zastępczego, jeśli przywrócenie sprawności pojazdu trwałoby dłużej.

W jakich jeszcze sytuacjach Aviva może odmówić wypłaty odszkodowania?

 • Jeśli zgłaszanym zdarzeniem jest awaria;
 • Jeśli uszkodzenia Twojego pojazdu wynikają ze zwykłego zużycia;
 • Jeśli pojazd był używany niezgodnie z jego przeznaczeniem;
 • W sytuacji, gdy uszkodzeniu uległy wyłącznie opony;
 • Jeśli niewłaściwie zabezpieczyłeś swój pojazd oraz klucze lub sterowniki;
 • Jeśli zatankujesz pojazd niewłaściwym paliwem;
 • Gdy będziesz żądał zwrotu kosztów za parking, holowanie lub zabezpieczenie pojazdu po szkodzie, chyba że wynikały one z prób ratowania mienia czy zmniejszenia rozmiarów poniesionych uszkodzeń;
 • Kiedy kierujący pojazdem był pod wpływem alkoholu, środków odurzających bądź oddalił się z miejsca zdarzenia bez uzasadnionej przyczyny (o ile miało to wpływ na wyjaśnienie okoliczności lub rozmiar szkody);
 • Gdy szkoda była następstwem działań wojennych, strajków i aktów terroryzmu.

Aviva może zmniejszyć odszkodowanie lub go nie wypłacić, gdy w chwili wypadku Twój pojazd nie posiadał ważnych badań technicznych, a stan techniczny pojazdu miał wpływ na powstanie lub rozmiar szkody.

odszkodowanie AC z własnej winy

Odmowa wypłaty odszkodowania z AC – odwołanie

Gdy otrzymasz odmowę wypłaty odszkodowania z AC, możesz odwołać się od takiej decyzji. W odwołaniu należy podać argumenty oraz przedstawić dodatkowe dokumenty, z których wynikać będzie, że Twoje roszczenie powinno zostać uwzględnione lub wypłata powinna być większa. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego, termin na wniesienie odwołania od decyzji ubezpieczyciela wynosi aż 3 lata.

W sytuacji, kiedy Aviva nie uwzględni Twojego odwołania, możesz złożyć reklamację. Możesz wysłać wiadomość e-mail na adres: reklamacje@aviva.pl  lub list na adres korespondencyjny Avivy. Możesz także zadzwonić pod numer tel. 22 557 44 44 lub złożyć reklamację osobiście − bezpośrednio w siedzibie głównej lub oddziale Avivy. Dane kontaktowe Avivy znajdziesz tutaj.

W ostateczności możesz także złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy do Rzecznika Finansowego. Ponadto przysługuje Ci również prawo do wystąpienia z wnioskiem o rozpatrzenie sprawy do Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumenta lub dochodzenie roszczeń na drodze sądowej. Istnieje również możliwość wniesienia skargi do organu nadzoru czyli Komisji Nadzoru Finansowego. 

Odszkodowanie z AC – o czym trzeba pamiętać?

Aviva przy wypłacie odszkodowania z AC ustala zakres i rozmiar szkody w pojeździe przede wszystkim na podstawie oględzin lub otrzymanych dokumentów. Ale może także brać pod uwagę informacje dotyczące stanu technicznego pojazdu, w tym jego walorów użytkowych i zużycia eksploatacyjnego.

Wysokość odszkodowania zależeć będzie od tego, czy mamy do czynienia ze szkodą całkowitą, częściową czy utratą pojazdu. Czytając OWU możemy spotkać takie opisy rodzajów szkód:

 • Szkoda całkowita jest wtedy, gdy pojazd uległ zniszczeniu tak, że nie nadaje się do naprawy, albo gdy koszty naprawy przekraczają 70% wartości pojazdu na dzień szkody.
 • Szkoda częściowa to uszkodzenie pojazdu w stopniu umożliwiającym jego naprawę. Szkoda nie może przekroczyć 70% wartości rynkowej pojazdu na dzień szkody.
 • Utrata pojazdu w przypadku kradzieży.

Jak wygląda likwidacja szkody w przypadku szkody częściowej?  W Avivie to Ty zdecydujesz o tym, w jaki sposób będziesz chciał ją likwidować.Jeśli naprawę przeprowadzi współpracujący z Avivą warsztat naprawczy, to sprawą zajmie się Aviva, a Ty otrzymasz do wglądu fakturę za naprawę. Jeśli będzie to inny warsztat, Aviva wypłaci odszkodowanie na podstawie przekazanych przez Ciebie faktur. Możliwe jest także rozliczenie kosztorysowe, czyli wycena rozmiaru szkody i przekazanie Ci oszacowanej wartości przelewem na wskazane konto.

Przy ustalaniu wysokości odszkodowania Aviva uwzględnia też wskazaną w polisie kwotę udziału własnego w szkodzie. O tę kwotę będzie pomniejszone odszkodowanie. Liczy się także to, czy we wniosku o zawarcie polisy uwzględniono naprawę pojazdu oryginalnymi częściami zamiennymi.

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.