Co dzieje się z polisą OC, kiedy sprzedajesz auto?

Sprzedając samochód, przekaż nabywcy polisę OC, a swojego ubezpieczyciela poinformuj o transakcji w terminie 14 dni. Jeśli kupujący podpisze własną umowę – otrzymasz zwrot składki.

Sprzedając samochód, przekaż nabywcy polisę OC, a swojego ubezpieczyciela poinformuj o transakcji w terminie 14 dni. Jeśli kupujący podpisze własną umowę – otrzymasz zwrot składki. 

Spis treści:

 1. Ubezpieczenie przypisane jest do pojazdu
 2. Zgłoszenie sprzedaży pojazdu
 3. Jakie dane będą potrzebne?
 4. Natychmiastowa zmiana polisy
 5. Twoje OC nie będzie już wznawiane
 6. Chcesz zwrotu niewykorzystanej części polisy?

Ubezpieczenie przypisane jest do pojazdu

Każdy zarejestrowany w Wydziale Komunikacji pojazd podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej (OC). Pomimo tego, że polisa wystawiona jest na imię i nazwisko właściciela samochodu, to w rozumieniu prawa ubezpieczenie obowiązkowe OC przypisane jest do pojazdu, a nie jego właściciela. Z tego punktu widzenia zmiana właściciela auta nie przerywa ciągłości ubezpieczenia i kupujący ma prawo korzystać z zawartej przez Ciebie polisy aż do chwili jej zakończenia.

Zgłoszenie sprzedaży pojazdu

Sprzedaż pojazdu rodzi obowiązek poinformowania Twojego ubezpieczyciela w terminie 14 dni o tym fakcie z kilku ważnych powodów. W interesie sprzedającego jest dokonanie tej formalności niezwłocznie, gdyż daje to pełną gwarancję, że ewentualne szkody dokonane przez nowego właściciela pojazdu nie zostaną przypisane do Twojej historii ubezpieczenia. Fakt sprzedaży formalnie nie zmienia brzmienia polisy, jednak dane nowego właściciela zastąpią Twoje i w sprawie obsługi ubezpieczenia OC ubezpieczyciel będzie kontaktował się z nowym właścicielem. 

Istnieje jeszcze jedna przesłanka, która ma zastosowanie w bardzo specyficznych warunkach. Jeśli pojazd został ubezpieczony, a obowiązek opłacenia kolejnej składki przypada np. w dniu sprzedaży, to teoretycznie za okres od zawarcia umowy kupna-sprzedaży do momentu poinformowania ubezpieczyciela o tym fakcie zarówno sprzedający, jak i kupujący ponoszą solidarną odpowiedzialność za nieopłacenie składki.

Dopiero od momentu zgłoszenia zmiany właściciela pojazdu ubezpieczycielowi na kupującego przechodzą wszystkie obowiązki dotyczące zapłaty składki OC za okres od dnia nabycia samochodu. W praktyce oznacza to, że w przypadku opłacania składki ubezpieczenia w ratach odpowiedzialność za płatności po dacie sprzedaży ponosi kupujący. Prawnicy polecają zawrzeć w umowie kupna-sprzedaży informację o terminie obowiązywania OC i ew. terminach wpłaty kolejnych rat.

Jakie dane będą potrzebne?

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych (od 11 lutego 2012 roku) doprecyzowała wiele wątpliwości i w sposób czytelny wymienia zestaw danych, które jako sprzedający masz obowiązek przekazać ubezpieczycielowi. W zgłoszeniu o sprzedaży oprócz informacji o pojeździe musisz zawrzeć pełne dane nowego właściciela pojazdu: 

 • gdy kupującym jest osoba fizyczna: 
  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania,
  • numer PESEL, 
 • gdy kupującym jest firma: 
  • nazwę w pełnym brzmieniu,
  • adres siedziby, 
  • numer REGON. 

Natychmiastowa zmiana polisy

Kupujący ma prawo w każdej chwili wypowiedzieć „starą“ polisę ubezpieczenia obowiązkowego OC i zawrzeć „nową“ na własne nazwisko. W związku ze zmianami prawnymi od 11 lutego 2012 dzieje się to natychmiastowo, pod warunkiem zachowania ciągłości ubezpieczenia. W takim przypadku kupujący musi pisemnie wypowiedzieć umowę ubezpieczenia którą od Ciebie otrzymał i w tym samym terminie zawrzeć nową. 

Twoje OC nie będzie już wznawiane

Nowe przepisy wprowadziły zmianę w sposobie automatycznego przedłużania umowy. Po zgłoszeniu faktu sprzedaży „stare” OC nie będzie wznawiane, a obowiązek kontynuowania lub zawarcia nowej polisy leży w gestii kupującego. Podobnie sprawa ma się w sytuacji dziedziczenia. W związku z powyższym sprzedaż samochodu pod koniec obowiązywania OC powoduje, że czas w jakim kupujący musi podjąć czynności związane z ubezpieczeniem samochodu może być krótki. 

Chcesz zwrotu niewykorzystanej części polisy?

Jeśli sprzedałeś samochód z wykupioną i opłacona polisą OC, to możesz starać się o zwrot niewykorzystanej jej części pod warunkiem, że kupujący zawrze nową polisę, a dotychczasową wypowie. Ustalenia ustne podczas spisywania umowy kupna-sprzedaży muszą zostać potwierdzone pisemnie i z praktycznego punktu widzenia dobrze jest podczas sprzedaży samochodu tego dopilnować. Często jednym z dokumentów podpisywanych przy sprzedaży auta jest formularz wypowiedzenia OC, który podpisuje kupujący. Pamiętaj, że nawet jeśli ustaliłeś z nabywcą swojego samochodu wypowiedzenie Twojego OC, to formalnie nie ma mechanizmu prawnego, który byłby w stanie przymusić kupującego do takiego działania. Zgodnie z przepisami prawa kupujący może korzystać z Twojej polisy OC aż do jej wygaśnięcia. 

Polisa OC przypisana jest do samochodu, a nie do osoby posiadającej pojazd. Sprzedając samochód, masz obowiązek przekazać ubezpieczenie OC kupującemu. Jeśli będziesz starał się o zwrot niewykorzystanej części polisy – zadbaj o wypełnienie i podpisanie odpowiednich dokumentów. Wypowiedzenie polisy OC przez kupującego to możliwość, a nie obowiązek. 

Ubezpieczenie samochodu

17% zniżki na AC i 4% za płatność online

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po zniżkę 5%*

Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na Autocasco. Składka po zniżce nie może być niższa niż 480 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC. Dowiedz się więcej.

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.