Ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Czyli jak uniknąć kosztów odwołania wycieczki

Kupując wczasy w biurze podróży, klienci często decydują się na nie ze sporym wyprzedzeniem. Dzięki temu można zagwarantować sobie urlop w odpowiednim terminie i właściwie się do niego przygotować. Jednak życie potrafi zaskakiwać. Kiedy wydaje się, że wszystko zostało dopięte na ostatni guzik, niespodziewana sytuacja uniemożliwia wyjazd. Czy to oznacza, że pieniądze wpłacone na wczasy przepadły? Niekoniecznie. Wszystko zależy od okoliczności

Koszty rezygnacji z podróży – kiedy je poniesiesz i ile mogą wynieść?

Do odwołania wyjazdu może dojść na dwa sposoby – wycieczkę odwoła operator albo Ty z niej rezygnujesz. Biuro podróży ma prawo odwołać wyjazd w bardzo konkretnych sytuacjach, jak katastrofa naturalna czy atak terrorystyczny (szczegóły określa ustawa o imprezach turystycznych z 2018 roku). Z tych samych powodów zrezygnować możesz Ty – w obu przypadkach przysługuje Ci pełen zwrot poniesionych kosztów. Więcej na temat sytuacji, kiedy nie potrzebujesz ubezpieczenia od rezygnacji z podróży, aby uzyskać pełen zwrot kosztów wyjazdu, znajdziesz w tekście Odszkodowanie za odwołanie wycieczki? Tylko w Avivie.

Ale są takie sytuacje, kiedy musisz odwołać wyjazd i ponieść koszty rezygnacji z wycieczki, które nakłada na Ciebie operator. Informacje na temat dokładnych kosztów znajdziesz w Warunkach Uczestnictwa.

Zazwyczaj koszty te są bardzo wysokie. Przykładowo, w przypadku biura podróży TUI od 30 dnia przed wyjazdem koszty stale rosną, osiągając nawet do 95% ceny wycieczki, gdy zrezygnujemy tuż przed wyjazdem[1]. Podobnie kształtują się opłaty w biurze podróży Itaka, gdzie za odwołanie uczestnictwa na tydzień przed wyjazdem przepadnie aż 80% kwoty, którą wpłaciliśmy na wyjazd, a na jeden dzień przed wyjazdem, 90%[2]. Tak samo wyglądają opłaty w Rainbow Tours[3].

Ubezpieczenie od rezygnacji z podróży jako część ubezpieczenia turystycznego

Jeśli będziesz zmuszony zrezygnować z urlopu, a nie chcesz ponosić kosztów rezygnacji z wycieczki, rozważ opcję zakupu ubezpieczenia na wypadek rezygnacji z podróży. Jest to rozszerzenie polisy turystycznej. Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży pozwala odzyskać Ci całą kwotę (lub jej część – w zależności od ubezpieczyciela), którą zapłaciłeś. Uzyskanie zwrotu możliwe jest w kilku konkretnych przypadkach. W Avivie są to następujące sytuacje:

·         choroba Twoja albo bliskiej Ci osoby, a także nieszczęśliwy wypadek, które wymagają pobytu w szpitalu przez co najmniej 3 dni, potwierdzonego zaświadczeniem lekarskim;

·         zniszczenie domu/mieszkania tuż przed planowanym wyjazdem (z powodu powodzi, wichury czy pożaru);

·         otrzymanie wezwania od organów administracyjnych z datą stawienia się, która pokrywa się z datą wyjazdu (np. wezwanie do sądu);

·         utrata paszportu albo wizy, gdy są konieczne do odbycia wyjazdu;

·         rozpoczęcie przez uczestnika wyjazdu nowej pracy w czasie trwania planowanego wyjazdu, jeśli w chwili zawarcia umowy ubezpieczenia Ubezpieczony lub współuczestnik byli zarejestrowani jako bezrobotni i nie znali daty rozpoczęcia pracy.

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży zapewni Ci zwrot kosztów, jakimi obciąży Cię organizator wyjazdu w związku z Twoją rezygnacją.

Pamiętaj, że aby otrzymać zwrot kosztów poniesionych w związku z rezygnacją z podróży, musisz poinformować o tym ubezpieczyciela w ciągu 7 dni od rezygnacji.

[1] https://www.tui.pl/mytui/pomoc

[2] https://www.itaka.pl/umowa/warunki-uczestnictwa

[3] https://r.pl/content/files/podstrony/warunki-uczestnictwa.pdf

Ubezpieczenie turystyczne

Zapewnij sobie i bliskim bezpieczną podróż

Sprawdź cenę bez logowania Zaloguj się po znizkę 15%*

*Zniżka 15% naliczana jest przy zakupie ubezpieczenia „Twoja Podróż" w serwisie MojaAviva. Zniżka nie dotyczy umów ze składką minimalną na poziomie 16 zł dla pakietu podstawowego i 26 zł dla pakietu uniwersalnego. Dla pakietu elastycznego składka minimalna wynosi 16 zł i 26 zł w zależności od wybranego przez Klienta zakresu ubezpieczenia. Dowiedz się więcej

 

Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego).  Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne na aviva.pl. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44)  oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.