W co najlepiej inwestowa膰 pieni膮dze? Fundusze inwestycyjne w Polsce

Jedn膮 z zasad bezpiecznego oszcz臋dzania i inwestowania jest dywersyfikacja portfela, kt贸ra polega na korzystaniu z r贸偶nych form oszcz臋dzania i inwestowania. Wybieraj膮c r贸偶norodne fundusze inwestycyjne, papiery warto艣ciowe oraz inne sposoby na inwestycj臋, jak chocia偶by metale szlachetne czy nieruchomo艣ci, rozk艂adamy ryzyko i zmniejszamy niebezpiecze艅stwo utraty ca艂ego portfela inwestycyjnego.

Jednak nie ka偶dy spos贸b inwestowania jest dla nas odpowiedni. Zale偶y to bowiem mi臋dzy innymi od finansowego progu wej艣cia czy niezb臋dnej wiedzy. Tym razem przybli偶ymy temat papier贸w warto艣ciowych.

Spis tre艣ci:

  1. Fundusze inwestycyjne a papiery warto艣ciowe
  2. W co i jak inwestowa膰 pieni膮dze?聽

Fundusze inwestycyjne a papiery warto艣ciowe

Fundusze inwestycyjne i papiery warto艣ciowe s膮 ze sob膮 nierozerwalnie zwi膮zane. Zaczniemy od wyja艣nienia, czym one s膮. 聽


Fundusze inwestycyjne to pewien spos贸b wsp贸lnego inwestowania kapita艂u. Inwestorzy funduszu inwestycyjnego przekazuj膮 zebrane 艣rodki specjali艣cie, kt贸ry nast臋pnie decyduje, w jaki spos贸b s膮 one inwestowane, wybieraj膮c odpowiednie papiery warto艣ciowe.

Co to s膮 papiery warto艣ciowe? Jest to dokument, chocia偶 dzisiaj raczej nie w formie papierowej, a zapisu elektronicznego, kt贸ry potwierdza pewn膮 w艂asno艣膰 osobie posiadaj膮cej taki papier. Rodzaje papier贸w warto艣ciowych to mi臋dzy innymi akcje, obligacje czy bony skarbowe.

  • Akcje 鈥 jak sama nazwa wskazuje, emituj膮 je sp贸艂ki akcyjne. Posiadaj膮c cho膰 jedn膮 akcj臋 danej sp贸艂ki, stajemy si臋 jej wsp贸艂w艂a艣cicielem. Warto艣膰 akcji zale偶y od gie艂dy, ta natomiast ustala j膮 na podstawie tego, jak dana sp贸艂ka sobie radzi. Je艣li jest ona w dobrej sytuacji finansowej, a jej zyski rosn膮, rosn膮膰 b臋d膮 tak偶e ceny akcji. Jak si臋 zarabia na akcjach? Akcjonariusze czerpi膮 zyski z tak zwanej dywidendy, czyli rocznych zysk贸w, kt贸rymi wsp贸艂w艂a艣ciciele decyduj膮 si臋 podzieli膰.
  • Obligacje 鈥 obligacje s膮 form膮 kredytu. Podmiot emituj膮cy obligacje, na przyk艂ad pa艅stwo (w Polsce nazywamy je obligacjami skarbowymi), staje si臋 d艂u偶nikiem podmiotu wykupuj膮cego obligacje. Emitent zobligowany jest do wykupienia obligacji od ich kupca w okre艣lonym terminie i po okre艣lonym oprocentowaniu.
  • Bony skarbowe 鈥 to papier warto艣ciowy dzia艂aj膮cy na podobnej zasadzie jak obligacje, z tym 偶e emitowany jest jedynie przez Skarb Pa艅stwa, a termin jego wykupu jest znacznie kr贸tszy. O ile spotkamy si臋 z obligacjami z terminem wykupu ustalonym na jeden rok, ale te偶 na pi臋膰 b膮d藕 dziesi臋膰 lat, bony skarbowe wykupywane s膮 po kilku / kilkunastu tygodniach. Bony skarbowe oznaczone s膮 warto艣ci膮 nominaln膮 (np. 50 000 z艂), ale sprzedawane s膮 po cenie ni偶szej, a odkupowane w艂a艣nie po cenie nominalnej. Inwestor zarabia wi臋c na tej r贸偶nicy.
fundusze inwestycyjne w polsce

Podsumowuj膮c, inwestuj膮c w fundusze inwestycyjne, w Polsce i za granic膮, mo偶emy sta膰 si臋 w艂a艣cicielami papier贸w warto艣ciowych, jak akcje, obligacje, bony skarbowe i inne. To, w co dok艂adnie inwestuje dany fundusz inwestycyjny, zale偶y ju偶 od jego charakteru.

Mo偶emy wi臋c wybra膰 zar贸wno taki fundusz, kt贸ry inwestuje w agresywniejszy spos贸b, przez co ryzyko jest wi臋ksze, ale zysk mo偶e by膰 zdecydowanie wy偶szy i to w znacznie kr贸tszym czasie, ale mo偶emy tak偶e wybiera膰 bardziej zachowawcze fundusze o ma艂ym ryzyku, gdzie mo偶emy oczekiwa膰 聽stabilnego, wolno rosn膮cego zysku. Wszystko zale偶y od naszych zasob贸w finansowych, cel贸w, wiedzy i tego, na co jeste艣my gotowi.

W co i jak inwestowa膰 pieni膮dze?聽聽聽聽聽

Nie ma jednej odpowiedzi na pytania, jak inwestowa膰 i w co inwestowa膰 pieni膮dze. Wszystko zale偶y od naszych zasob贸w finansowych, oczekiwanych efekt贸w i ryzyka, jakie jeste艣my w stanie podj膮膰.

Inwestycja pieni臋dzy i estymowany zysk zale偶y tak偶e od sytuacji ekonomicznej, politycznej, a nawet spo艂ecznej, a te s膮 zmienne i, cho膰 ekonomi艣ci chcieliby inaczej, zazwyczaj nieprzewidywalne.

Ale w co warto inwestowa膰, je艣li nie posiadamy zbyt du偶ego do艣wiadczenia? Samodzielne inwestowanie pieni臋dzy w akcje czy obligacje jest do艣膰 ryzykowne i wymaga jednak sporej wiedzy.

Dlatego rozwi膮zaniem mog膮 by膰 opisywane tutaj fundusze inwestycyjne, jak te dost臋pne w Aviva Investors Poland TFI, przede wszystkim dlatego, 偶e samym inwestowaniem zajmuj膮 si臋 profesjonali艣ci. Je艣li wi臋c nie wiemy, w co zainwestowa膰 pieni膮dze, a chcieliby艣my zacz膮膰 to robi膰, sprawd藕my oferty otwartych funduszy inwestycyjnych. Przemawia za nimi tak偶e niski pr贸g wej艣cia 鈥 na aviva24.pl wystarczy ju偶 100 z艂 na start, aby zacz膮膰 inwestowa膰 pieni膮dze w fundusze inwestycyjne w Aviva Investors Poland TFI.聽