Jak otworzyć własny salon kosmetyczny?

Własny salon kosmetyczny może stać się nie tylko źródłem osobistej satysfakcji, ale i wysokich przychodów. Wszystko za sprawą rosnącego zapotrzebowania na zabiegi upiększające i pielęgnacyjne.

Jak założyć salon kosmetyczny? Rozpoczęcie własnej działalności wiąże się z koniecznością dopełnienia szeregu formalności. Startując z nowym biznesem, warto również uwzględnić działania marketingowe oraz zakupienie odpowiedniego ubezpieczenia. Poniżej podpowiadamy, jak otworzyć salon kosmetyczny krok po kroku.

Spis treści:

  1. Otwarcie salonu kosmetycznego
  2. Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie salonu kosmetycznego już od pierwszych dni działalności?

Otwarcie salonu kosmetycznego

Przed podjęciem decyzji o założeniu salonu kosmetycznego, warto dokonać wstępnej analizy rynku lokalnego. Mowa głównie o ofercie konkurencji, którą należy zweryfikować pod kątem zakresu usług oraz cen poszczególnych zabiegów. 

Nie bez znaczenia jest także prawidłowe oszacowanie dostępnych środków finansowych na otwarcie gabinetu kosmetycznego. Działalność tego typu może bowiem wiązać się z koniecznością zakupu drogiego sprzętu, z kolei sukces nowego biznesu w dużym stopniu zależy od nakładów na reklamę.

Kluczową kwestią jest również dopełnienie wszelkich formalności związanych z założeniem działalności. A zatem: jak otworzyć gabinet kosmetyczny?

●       Krok 1: Biznesplan

Pomoże on nie tylko w prowadzeniu działalności, określając poszczególne kroki działania, ale może również zwiększyć szansę na uzyskanie dofinansowania. Powinien on uwzględniać m.in. główne cele przedsiębiorstwa, prognozy dla biznesu, a także plan finansowy i awaryjny.

●       Krok 2: Wpis do działalności gospodarczej

W kolejnym etapie należy udać się do odpowiedniego urzędu gminy lub miasta, aby dokonać wpisu do CEIDG, czyli Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Najczęściej wybieraną formą prawną dla tego typu przedsiębiorstw jest jednoosobowa działalność gospodarcza. W celu jej założenia należy wypełnić wniosek CEIDG-1.

●       Krok 3: Pozostałe formalności

Poza wpisem do CEIDG , otwarcie salonu wiąże się z szeregiem innych formalności m.in.  zgłoszeniem do ZUS-u (w ciągu 7 dni od założenia działalności), podjęciem decyzji w zakresie zwolnienia z VAT, a także uzyskaniem stosownych pozwoleń. Ponadto, od stycznia 2021 roku salony kosmetyczne muszą korzystać z obowiązkowych kas fiskalnych online.

●       Krok 4: Wyposażenie lokalu i zatrudnienie pracowników

Założenie salonu kosmetycznego wiąże się ze sporymi wydatkamipociąga też za sobą konieczność m.in. zakupu na profesjonalnegoy sprzętu  czy dostosowaniae lokalu do standardów sanitarnych. Przed remontem warto udać się do Inspektora Sanitarnego w celu zapoznania się ze wszystkimi wymogami. Ponadto , należy uwzględnić zatrudnienie wykwalifikowanej kadry pracowników, która w oczach klientów będzie stanowić gwarancję wysokiej jakości świadczonych usług.

●       Krok 5: Działania marketingowe

Pomimo tego, żeChoć już samo otwarcie gabinetu kosmetycznego wiąże się z niemałymi kosztami finansowymi, budżet powinien przewidywać też środki na reklamę. Działania marketingowe pozwolą wyróżnić się na tle konkurencji oraz przyciągnąć uwagę nowych klientów.

Dlaczego warto posiadać ubezpieczenie salonu kosmetycznego już od pierwszych dni działalności? 

Odpowiednio dobrany zakres ubezpieczenia salonu kosmetycznego to doskonałe zabezpieczenie na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń m.in. pożaru czy kradzieży. Z uwagi na to, że w tego typu lokalach znajdują się profesjonalne, a tym samym kosztowne sprzęty i przybory kosmetyczne, warto objąć je ochroną. Ich uszkodzenie lub utrata mogłoby wiązać się z poważnymi konsekwencjamioznaczałyby poważne konsekwencje finansowe dla nowopowstałego biznesu, dlatego zaleca się wykupienie polisy już od pierwszych dni działalności.

jak otworzyć salon kosmetyczny

Przyszli właściciele salonów mogą wybrać ubezpieczenie małej firmy w Aviviea, którego zakres obejmuje m.in. zabezpieczenie mienia od zdarzeń losowych, odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy, a także ochronę w razie śmierci ubezpieczającego lub jego pracowników wskutek wypadku w miejscu pracy.

Ponadto, OC kosmetyczki będzie stanowiło skuteczną ochronę na wypadek np. zalania sąsiedniego lokalu i uszkodzenia znajdującego się tam sprzętu. Wystarczy sobie wyobrazić sytuację, kiedy w salonie dojdzie np. do awarii hydraulicznej i zaleje się pomieszczeniezalania pomieszczenia pod salonem. Jeśli piętro niżej znajduje się inny lokal użytkowy, to zalany i zniszczony sprzęt i instalacje mogą kosztować kilkaset tysięcy złotych. Pokrycie odszkodowania z własnej kieszeni w takim przypadku nierzadko wiąże się po prostu z zawieszeniemoznacza konieczność zawieszenia działalności.

Polisa może być również poszerzona o dodatkowe klauzule, które okażą się skutecznym zabezpieczeniem dla branży kosmetycznej. Jeśli np. podczas wykonywania manicure klientka zarazi się chorobą zakaźną i będzie domagała się odszkodowania, albo jeśli w wyniku zalania salonu konieczne będzie wstrzymanie wykonywania usług na czas usunięcia szkód, to Aviva pokryje koszty stałe działalności w ramach ochrony na wypadek konieczności zamknięcia salonu na dłuższy czas.