Czy warto wykupić ubezpieczenie sprzętu elektronicznego dla firm?

Rozpoczynając działalność, staramy się jak najlepiej zagospodarować każdą złotówkę z biznesplanu. Jednocześnie wiemy, że dzisiaj firma nie może obyć się bez sprzętu elektronicznego i musimy mieć świadomość, że utrata lub zniszczenie elektroniki to nie tylko ogromny cios w finanse firmy, ale też zazwyczaj konieczność przerwania pracy do czasu zakupu nowych urządzeń. A to oznacza brak przychodów. Dlatego coraz więcej firm decyduje się na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. Takie rozwiązanie zabezpiecza finansowo biznes przed ryzykiem. Sprawdźmy, jak działa ubezpieczenie sprzętu i na które elementy polisy warto zwrócić uwagę.

Spis treści:

  1. Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?
  2. Jaki sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć w firmie?
  3. Jak ustalić sumę ubezpieczenia?
  4. Kiedy otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia sprzętu? Przykłady sytuacji

Czym jest ubezpieczenie sprzętu elektronicznego?

Ubezpieczenie sprzętu pozwala na rekompensatę kosztów zakupu lub naprawy uszkodzonej elektroniki w razie wystąpienia różnych zdarzeń, zarówno losowych, jak i w przypadku kradzieży. Elektronikę ubezpieczyć możemy zazwyczaj w ramach ubezpieczenia dla firm. Oczywiście najlepiej wybrać najbardziej kompleksową ochronę, czyli ubezpieczenie elektroniki od wszystkich ryzyk.

W Avivie sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć w ten sposób w ramach ubezpieczenia dla małych i średnich firm „Partner w Biznesie Plus”.

Jaki sprzęt elektroniczny można ubezpieczyć w firmie?

Przed podpisaniem umowy ubezpieczenia, warto zapoznać się z definicją sprzętu elektronicznego zawartą w Ogólnych Warunkach Umowy. W Avivie rozumiany jest on jako elektroniczne urządzenie, za pomocą którego możemy przetwarzać dane, prowadzić pomiary czy też sterować procesami i kontrolować je. Jest to bardzo szeroka definicja, w którą wpisać możemy niemal każdy sprzęt elektroniczny.

Za pomocą ubezpieczenia sprzętu elektronicznego ubezpieczyć można oczywiście laptopy i komputery stacjonarne. Wbrew pozorom, na ubezpieczenie sprzętu elektronicznego powinni zdecydować się nie tylko programiści, którzy bardzo często pracują na dość drogim sprzęcie. W końcu dzisiaj komputer jest niezbędnym wyposażeniem niemal każdej firmy – od kancelarii prawnej i biur rachunkowych, przez biuro architektoniczne aż po gabinety lekarskie. Ale nie tylko komputery warto zabezpieczyć w ten sposób – ubezpieczeniem elektroniki możemy objąć smartfony, tablety (także graficzne), nośniki danych, aparaty fotograficzne, sprzęt medyczny, aparatury pomiarowo-kontrolne czy sprzęt telewizyjny (np. kamery) i radiowy. Tak więc ubezpieczenie sprzętu elektronicznego wykorzystać można niemal w każdej branży.

ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Jak ustalić sumę ubezpieczenia?

Suma ubezpieczenia dla każdego klienta będzie inna. Powinna ona oczywiście odpowiadać wartości odtworzeniowej sprzętu, jaki ubezpieczamy. Za wypłacone odszkodowanie musimy być więc w stanie naprawić uszkodzony sprzęt lub zakupić urządzenia odznaczające się taką samą funkcjonalnością jak te, które zostały zniszczone lub skradzione. Ale warto pod uwagę wziąć także inne czynniki.

Ustalając sumę ubezpieczenia sprzętu, powinniśmy uwzględnić takie kwestie jak koszt zakupu, transportu oraz instalacji. Jeżeli ubezpieczamy nośniki danych, ważne, oprócz samego sprzętu, będą również dane. Warto więc policzyć, ile kosztować nas będzie odtworzenie utraconych danych i uwzględnić ten koszt w sumie ubezpieczenia.

Kolejną kwestią jest to, że w wyniku braku możliwości korzystania z uszkodzonych lub skradzionych urządzeń, będziemy potrzebować czasu na zakup nowego sprzętu i ponowne jego skonfigurowanie. Przez ten czas może się okazać, że nie będzie możliwe generowanie przychodów. A jak wiadomo, w tym samym czasie są generowane koszty stałe, takie jak: czynsze, opłaty za media i abonamenty. Koszty powyższe, związane z przestojem w działalności to koszty, które można również ubezpieczyć na określoną kwotę.

Mogą również powstać dodatkowe koszty w związku z uszkodzeniem lub utratą urządzeń, np. koszty wynajmu innego lokalu lub wynajmu podobnych urządzeń na czas naprawy i ponownego ich konfigurowania. W takim przypadku Ubezpieczony może liczyć na pokrycie tych kosztów, choć do tego jest niezbędna dodatkowa klauzula.

Kiedy otrzymasz odszkodowanie z ubezpieczenia sprzętu? Przykłady sytuacji

W ramach ubezpieczenia dla małych i średnich firm „Partner w Biznesie Plus”, sprzęt elektroniczny możemy chronić od tak zwanych wszystkich ryzyk. Kiedy więc możemy otrzymać odszkodowanie?

  • Jeśli nasz sprzęt zostanie zniszczony z powodu zdarzeń losowych, takich jak: pożar, zalanie czy przepięcie. Wystarczy wyobrazić sobie, że w wyniku awarii instalacji wodno-kanalizacyjnej zostanie zniszczony sprzęt w biurze. Lista zdarzeń losowych jest znacznie dłuższa – jej pełen zakres znajdziemy w OWU,
  • Jeśli sprzęt zostanie zniszczony z powodu niewłaściwego używania – wystarczy, że pracownik będzie nieostrożny, nie będzie mieć wystarczającej wiedzy na temat urządzenia albo popełni błąd. Wyobraźmy sobie, że kelner wylewa kawę na terminal płatniczy albo że pracownik biurowy wstając od biurka, zahacza o kabel i zrzuca z biurka na podłogę laptopa,
  • Jeśli dojdzie do błędów projektowych, konstrukcyjnych, błędów związanych z nieprawidłowym montażem lub użycie wadliwych materiałów, 
  • Jeśli dojdzie do kradzieży z włamaniem,
  • Jeśli dojdzie do rozboju – a więc kradzieży z użyciem przemocy lub groźby,
  • Jeśli dojdzie do zwarcia lub innej przyczyny związanej z elektrycznością. Warto pamiętać, że jedno małe zwarcie może skutecznie wyłączyć z działania cały sprzęt w biurze.

Choć w pierwszym odruchu może nam się wydawać, że ubezpieczenie firmy i ubezpieczenie sprzętu elektronicznego w jego ramach nie jest nam potrzebne, warto zastanowić się, z ilu tego typu urządzeń na co dzień w naszej pracy korzystamy i jak wyglądałaby nasza praca, gdy doszło do ich zniszczenia lub kradzieży. Szybko okaże się, że ważnego dla płynnego funkcjonowania naszego biznesu sprzętu jest więcej, niż byśmy się tego spodziewali. Zamiast więc ponosić koszty zakupu nowych urządzeń i przestoju w pracy, warto rozważyć ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.