Co obejmuje OC jednoosobowej działalności gospodarczej?

Czy zakładając firmę, musisz mieć OC działalności gospodarczej? Co da Ci OC dla firmy jednoosobowej i ile za nie zapłacisz? Rozwiewamy wątpliwości.

Spis treści:

 1. Czy ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe?
 2. Co obejmuje OC dla firmy jednoosobowej?
 3. Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności?

Czy ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej jest obowiązkowe?

I tak, i nie – są takie zawody, które wymagają wykupienia ubezpieczenia OC. Obowiązek ten wynika z funkcjonujących ustaw, a na liście znajdziemy[1]:

 • zawody prawnicze i pokrewne (notariusz, doradca podatkowy, syndyk, komornik, radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy);
 • pośredników ubezpieczeniowych;
 • księgowych i biegłych rewidentów;
 • osoby działające w obszarze gospodarki nieruchomości, jak: rzeczoznawca majątkowy, pośrednik w obrocie nieruchomościami, zarządca nieruchomości;
 • osoby działające w obszarze usług detektywistycznych i ochroniarskich;
 • osoby działające w obszarze działalności leczniczej, badań medycznych i wyrobów medycznych oraz farmaceutyki (podmioty lecznicze; lekarze; pielęgniarki; położne; świadczeniodawcy niebędący podmiotem wykonującym działalność leczniczą;  jednostki, które uzyskały autoryzację i jednostki notyfikowane; sponsorzy i badacze kliniczni w związku z prowadzeniem badania klinicznego wyrobów);
 • osoby działające w obszarze transportu morskiego (przewoźnicy morscy, właściciele statków);
 • osoby działające w obszarze transportu lotniczego (przewoźnicy, użytkownicy statków powietrznych, przedsiębiorcy wykonujący obsługę naziemną, instytucje zapewniające służby żeglugi powietrznej);
 • osoby działające w obszarze transportu lądowego (posiadacze pojazdów mechanicznych, przedsiębiorcy ubiegający się o przyznanie licencji na prowadzenie działalność gospodarczej polegającej na wykonywaniu przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo na świadczeniu usług trakcyjnych);
 • osoby klasyfikujące się jako prowadzące działalność niebezpieczną i szczególnie niebezpieczną (osoby eksploatujące urządzenie jądrowe / transportujące materiał jądrowy, organizatorzy imprez masowych);
 • pracowników innych zawodów: domy maklerskie; podmioty świadczące usługi certyfikacyjne; dzienni opiekunowie dziecka; osoby sporządzające świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową; biura usług płatniczych wymaganych w związku z wykonywaniem transakcji płatniczych wynikających z umowy o świadczenie usług płatniczych; architekci i inżynierowie budownictwa; jednostki certyfikujące; osoby wprowadzające do obiegu sprzęt; przedsiębiorcy wykonujący działalność gospodarczą w zakresie łowiectwa; rolnicy; właściciele jachtów komercyjnych; audytorzy efektywności energetycznej.

Dla wszelkich innych osób – czy to działających jako jednoosobowe działalności gospodarcze, czy też w ramach innych umów – posiadanie zawodowej polisy OC nie jest wymagane. Nie znaczy to jednak, że nie warto zainteresować się ubezpieczeniem dla firm jednoosobowych. Dlaczego? Osoby prowadzące taką działalność nie dysponują zazwyczaj ogromnym kapitałem firmy, dlatego w sytuacji, w której pojawia się konieczność wypłaty komuś odszkodowania lub świadczenia, dobre ubezpieczenie OC działalności gospodarczej może być jedynym sposobem na pokrycie wszelkich zobowiązań finansowych bez konieczności zawieszania czy nawet zamykania firmy.

Co obejmuje OC dla firmy jednoosobowej?

Ubezpieczenie firmy jednoosobowej w zakresie odpowiedzialności cywilnej obejmuje szkody wyrządzone osobom trzecim zarówno na mieniu, jak i na osobie. Ubezpieczenie jednoosobowej działalności gospodarczej zadziała więc zarówno wtedy, kiedy klientka złamie sobie nogę w naszym lokalu (np.  z powodu nieodpowiednio oznakowanego śliskiego miejsca), jak i wtedy, gdy w ramach upadku nogi nie złamie, ale telefon już zniszczy.

Dodatkowo takie ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności gospodarczej obejmuje również szkodę zalania przez nas (na skutek np. awarii wężyka) innego lokalu, w wyniku czego zniszczone zostały np. meble, trzymany tam sprzęt, ściany czy podłogi. Oferowane przez Avivę OC dla firmy jednoosobowej w ramach polisy Partner w Biznesie może być rozszerzane o dodatkowe klauzule, które zwiększają zasięg działania ubezpieczenia.

Ile kosztuje ubezpieczenie OC jednoosobowej działalności?

Koszt ubezpieczenia OC działalności gospodarczej prowadzonej przez jedną osobę w Avivie nie jest wysoki – zaczyna się od kilkuset złotych rocznie. Oczywiście dokładna wysokość składki zależy  od takich czynników jak suma ubezpieczenia czy też decyzja o wyborze dodatkowych klauzul, ale nawet wtedy koszt ubezpieczenia OC może nadal wynosić mniej niż 1000 zł za cały rok ochrony. Dzięki temu jesteś w stanie z powodzeniem włączyć go do swojego biznesplanu.

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami oferty i wyliczeniem konkretnej kwoty ubezpieczenia, zadzwoń do nas lub skontaktuj się z nami poprzez formularz kontaktowy

Źródła:
[1] https://piu.org.pl/public/upload/ibrowser/analizy%20i%20raporty/PIU_UMK_ubezpieczenia%20obowiazkowe_raport.pdf