IKE - poznaj kolejny program gromadzenia oszczędności na emeryturę

Myślisz o budowaniu kapitału i zabezpieczeniu finansowym na czas emerytury? Gratulacje − świadomość tej potrzeby to już połowa sukcesu. Teraz czas wybrać rozwiązanie, które pomoże Ci to zrobić – łatwo i na elastycznych zasadach. Do wyboru masz m.in. Indywidualne Konto Emerytalne – IKE. Na czym polega ta forma oszczędzania na przyszłość i czy warto oszczędzać na IKE?

IKE – jak to działa?

W celu założenia IKE w Avivie, należy skontaktować się z Agentem, np. zamawiając kontakt przez internet. Przed zawarciem umowy określisz, w które fundusze kapitałowe chcesz inwestować swoje środki. Podejmiesz też decyzję, czy środki chcesz inwestować systematycznie czy nieregularnie (w zależności od tego, na ile pozwala Ci domowy budżet).

IKE – limit 2020

Na IKE nie można wpłacać całkowicie dowolnych kwot. Limit wpłat IKE na każdy rok podaje Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Kwota ta stanowi trzykrotność prognozowanego na dany rok średniego miesięcznego wynagrodzenia i w 2020 roku wynosi 15 681 zł.

IKE – korzyści z założenia

Czy warto oszczędzać na IKE? Tak, bo to bardzo elastyczne rozwiązanie. Oto, czym wyróżnia się oszczędzanie na IKE w Avivie:

·       Możesz uniknąć płacenia podatku od zysków kapitałowych, jeśli spełnisz określone warunki (mówi o nich m.in. ustawa z dn. 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego). Jakie to warunki? Aby uzyskać zwolnienie podatkowe, należy sięgnąć po oszczędności po ukończeniu
60 lat oraz po ich wpłacaniu przez 5 dowolnych lat.

·       Twoje składki są zwolnione z opłat po wpłaceniu na rachunek 4 tys. zł.

·       To od Ciebie zależy, jak często będziesz dokonywać wpłat. Nie musisz deklarować z góry, że będziesz to robić np. co miesiąc.

·       Masz dostęp do wielu ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych – samodzielnie możesz wybrać te, w które będziesz inwestować. Masz też wolną rękę w kwestii ich zmiany.

·       Możesz przenieść swoje środki zgromadzone na IKE prowadzonym przez inną instytucję albo z pracowniczego programu emerytalnego.

·       W razie potrzeby możesz sięgnąć po swoje oszczędności jeszcze przed spełnieniem ustawowych warunków, które pozwalają skorzystać ze zwolnienia podatkowego

·       W przypadku Twojej śmierci wskazana osoba otrzyma zgromadzone środki powiększone o podstawową sumę ubezpieczenia w razie śmierci.

Oszczędzając pieniądze na IKE, musisz pamiętać o dwóch zasadach:

·       Twoje oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków kapitałowych przy wypłacie w kilku sytuacjach:

o   Gdy ukończysz 60 lub 55 lat  w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i jednocześnie gdy będziesz mieć za sobą 5 lat wpłat na IKE (w dowolnym czasie trwania programu).

o   Gdy ukończysz 60 lub 55 lat w przypadku wcześniejszego nabycia prawa emerytalnego i gdy ponad połowę wszystkich środków wpłaciłeś nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.

o   Jeśli urodziłeś się przed 31 grudnia 1945 roku – gdy wpłacałeś środki w 3 dowolnych latach trwania programu albo gdy ponad połowę oszczędności wpłaciłeś nie później niż 3 lata przed wypłatą.

o   Jeśli urodziłeś się między 1 stycznia 1946 roku a 31 grudnia 1948 roku – gdy środki wpłacałeś w 4 dowolnych latach trwania IKE albo gdy wpłaciłeś ponad połowę wszystkich środków nie później niż 4 lata przed ich wypłatą.

·       W dowolnym momencie możesz wystąpić o zwrot zgromadzonych na IKE środków. Jeśli chcesz uzyskać tylko częściowy zwrot, to jest to możliwe tylko w odniesieniu do środków bezpośrednio wpłaconych na IKE (nie możesz więc wypłacać częściowo środków transferowanych). Zyski od zwracanych kwot są jednak objęte podatkiem od zysków kapitałowych. 

IKE czy IKZE – poznaj zalety i różnice

Warto wiedzieć, że na trzeci filar emerytalny składa się także podobny do IKE produkt – IKZE. Co łączy te dwie formy oszczędzania?

·       Zyski z oszczędności mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

·       Wpłat możesz dokonywać w równych odstępach czasu bądź nieregularnie.

·       To, co zgromadzisz na IKE albo IKZE, może być odziedziczone przez wskazaną przez Ciebie osobę. Środki nie podlegają podatkowi od spadków i darowizn.

Czym natomiast różnią się IKE i IKZE?

·       Limitami maksymalnych wpłat: na IKE można wpłacić w ciągu całego roku 3-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia na dany rok. Na IKZE obowiązuje limit
1,2-krotności takiego wynagrodzenia.

·       Ulgami: wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za dany rok, IKE nie daje takiej możliwości.

·       Zasadami zwrotu środków: po oszczędności z IKE możesz sięgnąć w części lub w całości, po oszczędności z IKZE − tylko w całości.

·       Zasadami dziedziczenia: dziedziczenie z IKE nie wiąże się z podatkiem, osoba dziedzicząca środki zgromadzone na IKZE musi natomiast zapłacić 10-procentowy zryczałtowany podatek dochodowy. Może tego uniknąć, jeśli dziedziczone środki przeniesie na swoje konto oszczędnościowe w ramach IKZE.  

Jeśli chcesz oszczędzać na prostych zasadach i bez podatku od zysków, IKE jest rozwiązaniem dla Ciebie. Z Indywidualnym Kontem Emerytalnym budujesz kapitał na przyszłość, z którego zyski trafią do Twojego portfela – wystarczy tylko spełnić warunki dotyczące wieku i okresu inwestowania. IKE jest także zabezpieczeniem dla Twoich najbliższych, na wypadek gdyby miało Cię zabraknąć. Oto elastyczny sposób na spokojniejszą emeryturę. 

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę