Dodatkowa emerytura z PPK – sprawdź zasady

Mówi się, że PPK to program pozwalający uzyskać dodatkową emeryturę. Zastanawiasz się, czy rzeczywiście tak jest? Przedstawiamy zasady Pracowniczych Planów Kapitałowych i wyjaśniamy, w jaki sposób możesz zabezpieczyć z nimi swoją przyszłość i zyskać dodatkową emeryturę.

Spis treści:

  1. Zasady PPK
  2. Co o PPK mówi ustawa?
  3. PPK a dodatkowa emerytura
  4. Czy środki z PPK można wypłacić przed emeryturą?
  5. Od kiedy obowiązuje PPK? Nowe terminy
  6. Czy PPK jest obowiązkowe?

Zasady PPK

Zasady PPK można podsumować następująco: pracodawca wdraża w swojej firmie Pracowniczy Plan Kapitałowy, nawiązując współpracę z odpowiednią instytucją finansową, uprawnioną do jego prowadzenia. Pracownik zostaje zapisany do programu automatycznie (dotyczy pracowników w wielu 18-55 lat), ale w każdej chwili może się z niego wypisać, ponieważ PPK ma charakter dobrowolny.

Na indywidualny rachunek pracownika co miesiąc trafiają wpłaty z dwóch źródeł – od niego samego oraz od pracodawcy. Dodatkowo konto zasilą wpłaty od państwa: jednorazowa wpłata powitalna oraz raz w roku dopłata roczna. Pieniądze gromadzone na rachunku są lokowane w funduszach inwestycyjnych zdefiniowanej daty o różnym poziomie ryzyka, odpowiednim dla  wieku pracownika. Czyli im mniej lat dzieli Cię od 60 urodzin, tym mniej ryzykowną politykę inwestowania stosować będzie fundusz inwestycyjny.

Co o PPK mówi ustawa?

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dnia 22 marca 2019 roku wyjaśnia m.in. podstawowe kwestie, czyli co to jest PPK, jak i z kim powinna być zawarta umowa o zarządzanie PPK i prowadzenie PPK, kto i jakiej wysokości wpłaty wnosi oraz jakie są obowiązki instytucji finansowych, w których gromadzone będą środki. Ustawa przedstawia także koszty zarządzania PPK i wyznacza, kto sprawuje nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

PPK a dodatkowa emerytura

W jaki sposób Pracownicze Plany Kapitałowe pomagają oszczędzać długoterminowo na dodatkową emeryturę? Program skonstruowany jest w taki sposób, by pracownicy korzystali z oszczędności jak z dodatkowej, comiesięcznej emerytury. Środki można wypłacić wprawdzie w każdej chwili, jednak wówczas kwota zostanie pomniejszona o podatek od zysków kapitałowych, dopłaty państwa oraz 30% wpłat pracodawcy.

Najkorzystniej jest wypłacić środki po osiągnięciu 60. roku życia, jednorazowo maksymalnie 25%, a resztę otrzymywać w minimum 120 comiesięcznych ratach lub też całość zebranych środków podzielić na miesięczne wypłaty i cieszyć się z dodatkowego świadczenia.  

Jak duża będzie Twoja dodatkowa emerytura? Wszystko zależy od tego, jak długo będziesz uczestniczyć w programie. Ponieważ jest on dobrowolny, możesz z niego zrezygnować w każdej chwili. Najbardziej jednak opłaca się oszczędzać w jego ramach aż do osiągnięcia 60. roku życia i do tego też momentu poczekać z wypłatą oszczędności. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej wpłat od pracodawcy i państwa uzyskasz.

Czy środki z PPK można wypłacić przed emeryturą?

Stały, rozłożony w czasie zastrzyk gotówki to na emeryturze coś bardzo cennego. Jednak zdarzają się w życiu sytuacje, kiedy potrzebujemy na raz dużej sumy pieniędzy. PPK nie blokuje użytkownikowi możliwości wypłaty środków jednorazowo.

Ustawa o Pracowniczych Planach Kapitałowych zakłada dwie sytuacje, w których pieniądze można wypłacić przed emeryturą. Pierwsza dotyczy potrzeby pokrycia wkładu własnego przy zaciąganiu kredytu na zakup nieruchomości, druga obejmuje poważną chorobę uczestnika programu lub kogoś z jego bliskiej rodziny oraz umiarkowany lub znaczny stopień niepełnosprawności.

W przypadku kredytu hipotecznego uczestnik nie może mieć więcej niż 45 lat i może wypłacić do 100% zgromadzonych środków. Kwotę należy jednak zwrócić na konto PPK w ciągu 15 lat. W przypadku choroby można wypłacić do 25% oszczędności i nie trzeba ich zwracać.

Warto też wiedzieć, że oszczędności z PPK mają charakter prywatny i podlegają dziedziczeniu. Nie musisz się zatem obawiać, że w przypadku Twojej śmierci pozostające na koncie środki przepadną. Dziedziczenie PPK może odbywać się na zasadach ogólnych, ale uczestnik programu może też wskazać konkretną osobę, która będzie uprawniona do jego oszczędności.

emerytura ppk

Od kiedy obowiązuje PPK? Nowe terminy

Przystępowanie do programu zostało rozłożone w czasie. Pierwszy etap wdrożenia już za nami – 1 lipca 2019 roku PPK obowiązek objął firmy zatrudniające powyżej 250 osób.

Kolejny, II etap wdrażania PPK obejmuje firmy zatrudniające 50-249 pracowników i miał rozpocząć się 1 stycznia 2020. Ze względu na pandemię COVID-19 przedłużono jednak terminy zawierania umów i obecnie obowiązują następujące daty:

  • umowa o zarządzanie PPK – do 27 października 2020
  • umowa o prowadzenie PPK –  do 10 listopada 2020

III etap wprowadzania PPK, obejmujący firmy zatrudniające 20-49 osób, rozpoczął się 1 lipca 2020. Terminy na zawarcie umów pokrywają się z II etapem.

Ostatni etap zaplanowany jest na 1 stycznia 2021 i obejmie najmniejsze firmy oraz jednostki sektora finansów publicznych, bez względu na stan zatrudnienia.

Od kiedy Pracownicze Plany Kapitałowe zaczną Ci przynosić rzeczywisty zysk? Pozytywne zmiany na utworzonym na ten cel koncie zauważysz bardzo szybko. Już trzy pełne miesiące uczestnictwa w programie (a tym samym trzy wpłaty podstawowe) uprawniają pracownika do otrzymania wpłaty powitalnej od państwa.

Mając PPK w Avivie Investors, wszelkie informacje o stanie rachunku znajdziesz na serwisie MojaAviva. Po zalogowaniu możesz sprawdzać stan swoich oszczędności zebranych w ramach PPK 24/7 oraz dokonać dyspozycji zmian bez udziału pracodawcy. Serwis MojaAviva umożliwia również wgląd do innych produktów indywidualnych i grupowych posiadanych w Avivie oraz dostępnych rabatów na wybrane produkty.

Dodatkowo co roku, do ostatniego dnia lutego, uczestnicy programu będą dostawać od danej instytucji informację, co w ciągu roku działo się na rachunku PPK.

Czy PPK jest obowiązkowe?

Zależy, jak na to spojrzeć. Z perspektywy pracownika uczestnictwo w PPK jest dobrowolne. Zatrudniony w wieku od 18 do 55 lat zostaje zapisany do programu automatycznie przez pracodawcę, ale może się z niego wypisać w dowolnym momencie, a potem może się ponownie zapisać.

Co ważne, co 4 lata, pracodawca automatycznie wznawia wpłaty do PPK za osoby zatrudnione, również za te, które złożyły deklarację o rezygnacji z dokonywania wpłat.  

Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat muszą złożyć do pracodawcy pisemny wniosek o przystąpienie do  programu.

PPK jest jednak obowiązkowe z perspektywy pracodawcy. Każda firma ma obowiązek wprowadzić PPK poprzez wybór instytucji finansowej do prowadzenia programu i powinna to zrobić w porozumieniu ze związkiem zawodowym lub reprezentacją pracowników. Pracodawcy na PPK powinni spojrzeć jako na korzyść np. nieobowiązkowe wpłaty dodatkowe można wykorzystać jako opcję benefitu dla swoich pracowników. Warto dodać, że wpłaty pracodawcy są zwolnione ze składek na ubezpieczenie  społeczne, a składki przekazywane na rachunek uczestnika w wybranej instytucji finansowej PPK są kosztem uzyskania przychodu.

Wielu pracowników do Pracowniczych Planów Kapitałowych zapisywanych jest automatycznie. Perspektywa zabezpieczenia finansowego w czasie emerytury, ale i pomocy w trudnych sytuacjach życiowych, skłania do pozostania w programie. Dodatkową motywacją są nieduże miesięczne wpłaty  potrącane z wynagrodzenia, które połączone z wpłatami od pracodawcy i państwa dadzą oszczędności, które będą odkładać się same, zapewniając nam poduszkę finansową.  

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę