Informacje dotyczące wysokości przyszłych emerytur sprawiają, że coraz częściej interesujemy się oszczędzaniem na emeryturę we własnym zakresie. Do tego celu stworzone zostały Indywidualne Konta Zabezpieczenia Emerytalnego – IKZE. Co to takiego, jak działa,  jak zawrzeć taką umowę i czy to się opłaca?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego to rozwiązanie zaliczane do trzeciego, dobrowolnego filaru emerytalnego i atrakcyjny sposób na gromadzenie dodatkowych środków na emeryturę.

IKZE – korzyści z założenia

Jakie są korzyści z IKZE?

  • Ulga podatkowa − wpłaty na IKZE możesz odliczyć od dochodu i dzięki temu swój podatek za 2020 rok możesz obniżyć nawet o 2007 zł.
  • Oszczędzasz na własnych zasadach − to od Ciebie zależy, jak długo będzie trwało Twoje inwestowanie i z jaką częstotliwością będziesz dokonywać wpłat.
  • Zyski z IKZE są zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.

IKZE 2020 – limit

Na IKZE możesz wpłacić rocznie nie więcej niż 1,2-krotność przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego prognozowanego na dany rok. W roku 2020 ta kwota wynosi 6272,40 zł. Nie musisz jednak tego skrupulatnie pilnować. Wszelkie nadpłaty na IKZE w Avivie zostaną zainwestowane w następnym roku.

IKZE – czy warto je mieć?

Czy IKZE się opłaca? IKZE daje możliwość skorzystania z ulgi podatkowej osobom, których dotyczy podatek płacony na zasadach ogólnych według skali podatkowej (stawki: 17 i 32 proc.), jak i 19-procentowy podatek liniowy. Konto w Avivie daje dostęp do wielu różnych funduszy kapitałowych, o których wyborze i zmianie możesz decydować samodzielnie. Warto inwestować w ramach IKZE przez co najmniej 5 lat i do czasu ukończenia 65 lat. Wówczas wypłata z IKZE będzie obciążona mniejszym, bo tylko 10-procentowym podatkiem.

Jak założyć IKZE?

Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego możesz założyć, podpisując umowę z Avivą. Określasz w niej m.in. to, na jakie fundusze kapitałowe wpłacane będą Twoje środki i komu powinny być przekazane oszczędności, gdyby Cię zabrakło. Dowiedz się więcej na stronie Aviva IKZE.

Aby podpisać umowę o prowadzenie IKZE, skontaktuj się z Agentem Avivy klikając w link na aviva.pl. Co ważne, podpisując umowę, nie musisz z góry deklarować czasu oszczędzania.

Wpłat możesz dokonywać miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie, możesz też podpisać umowę bez zadeklarowanej częstotliwości wpłat. Przy opcji miesięcznej wpłacać będziesz minimalnie 55 zł, przy rocznej – 660 zł. Maksymalna składka zależy od tego, na który wariant umowy się zdecydujesz: Standardowy lub Premiowy.

IKZE czy IKE – zalety i różnice

Na trzeci filar emerytalny składa się nie tylko IKZE, lecz także IKE – Indywidualne Konto Emerytalne.  IKE daje możliwość zwolnienia wypłacanych środków z podatku od zysków kapitałowych i pozwala oszczędzać na prostych i elastycznych zasadach. Oszczędności będą zwolnione z podatku od zysków, jeśli wypłacisz je po ukończeniu 60 lat, a także:
- wpłaciłeś na IKE jakiekolwiek środki w pięciu dowolnych latach
albo
- wpłaciłeś ponad połowę środków nie później niż 5 lat przed ich wypłatą.

Podsumujmy zalety obu rozwiązań:

  • Zyski z oszczędności mogą być zwolnione z podatku od zysków kapitałowych.
  • Na IKE i IKZE środki możesz wpłacać nieregularnie. Nie muszą to być równe kwoty i nie muszą być wpłacane co miesiąc.
  • Oszczędności podlegają dziedziczeniu i są zwolnione z podatku od spadków i darowizn.

A tak prezentują się podstawowe różnice:

  • Limity: Na IKZE możesz wpłacić rocznie maksymalnie 1,2-krotność prognozowanego średniego wynagrodzenia za dany rok. Limit na IKE to trzykrotność tego wynagrodzenia.
  • Ulga podatkowa: wpłaty na IKZE można odliczyć od dochodu za dany rok, IKE nie daje takiej możliwości.
  • Wcześniejszy dostęp do środków (zwrot): Po środki z IKE możesz sięgnąć wcześniej − w całości bądź częściowo. Po środki z IKZE − tylko w całości.
  • Zasady dziedziczenia: W przypadku IKZE należy zapłacić 10-procentowy, zryczałtowany podatek dochodowy, chyba że dziedziczone oszczędności przeniesie się na własne konto oszczędnościowe w ramach III filaru.

Jeśli martwisz się o wysokość swojej emerytury i w związku z tym chcesz skuteczniej zabezpieczyć swoje finanse – IKZE jest rozwiązaniem dla Ciebie. Tym bardziej, że jest to elastyczna forma oszczędzania. Nie musisz zobowiązywać się do regularnego wpłacania stałych kwot, więc gromadzisz pieniądze na własnych zasadach.

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę