Większość Polaków nie wie jeszcze, czy pozostanie w Pracowniczych Planach Kapitałowych, programie dodatkowego oszczędzania na emeryturę, którego wprowadzanie rozpoczęło się w lipcu 2019 r. Tylko co czwarty badany jest w tym momencie przekonany o tym, że PPK mają więcej zalet niż wad. Oznacza to, że Polakom wciąż potrzebna jest edukacja na temat działania rynku kapitałowego oraz charakteru samego programu Pracowniczych Planów Kapitałowych. Przedstawiamy najważniejsze fakty o PPK oraz argumenty przemawiające za tym, by pozostać w tym programie.

Badanie na temat planów Polaków przeprowadziła Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Niezdecydowanie Polaków może wynikać z faktu, że przystąpienie do programu wiele firm ma jeszcze przed sobą. Zwłaszcza tych z sektora średnich firm, które do PPK będą dołączać do 24 kwietnia 2020 (ostateczna data na podpisanie umowy o zarządzanie PPK) , a które - według Małgorzaty Rusewicz, Wiceprezes Zarządu Izby Zarządzających Funduszami i Aktywami - zatrudniają aż 8 z 11,5 mln potencjalnych uczestników.

Czym tak właściwie jest PPK?

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to powszechny, dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, którego celem jest zwiększenie naszego bezpieczeństwa emerytalnego, poprzez zapewnienie nam wyższych świadczeń. System jest współfinansowany przez Ciebie, Twojego pracodawcę oraz w części przez państwo. Oszczędności na rachunku PPK są prywatne, mogą być w każdej chwili wypłacone oraz podlegają dziedziczeniu.

PPK jako obowiązek?

Pracownicze Plany Kapitałowe są obowiązkowe dla firm. PPK zakłada automatyczny zapis pracowników w wieku 18-54 lata, zatrudnionych w firmie od przynajmniej 3 miesięcy, którzy opłacają obowiązkowe składki emerytalne i rentowe. Pracownicy w wieku od 55 do 70 lat mogą przystąpić do PPK na swój wniosek składany u pracodawcy. Osoby  powyżej 70. roku życia nie mogą przystąpić do programu. 

Choć większość pracowników zostaje zapisana do programu PPK automatycznie, udział w nim jest dobrowolny. Oznacza to, że każdy pracownik może w programie pozostać lub z niego zrezygnować. Rezygnacja z PPK następuje po złożeniu pisemnej deklaracji. Pracownik zostanie zapisany do programu ponownie po 4 latach od złożenia rezygnacji (począwszy od kwietnia 2023 r.). Po tym czasie nastąpi ponowny zapis pracownika do programu. Nie warto jednak rezygnować z PPK. Program pozwala zwiększyć swoje bezpieczeństwo finansowe poprzez pomnażanie prywatnych oszczędności.

Ile możesz oszczędzić z PPK

Pracodawca przekazuje wpłatę podstawową. Wynosi ona 1,5 procent wynagrodzenia pracownika i podlega opodatkowaniu na liście płac. Wpłatę odprowadza także sam pracownik. W jego przypadku jest to 2 procent wynagrodzenia brutto. Ponadto zarówno pracodawca jak i pracownik mogą wnosić wpłaty dodatkowe. Pracodawca można ustalić wpłatę o maksymalnej wysokości 2,5 procent wynagrodzenia, pracownik natomiast do 2 procent. Dodatkowo od państwa na Twoje konto wpłynie powitalne 250 zł oraz za każdy kolejny rok uczestnictwa uzyskasz 240 zł.

Ile możesz odłożyć? Środki z PPK warto zestawić z oszczędnościami, które może dać konto oszczędnościowe w banku. Zakładając, że zaczniesz oszczędzać w wieku 30 lat, mając pensję w wysokości 4 tys. zł brutto miesięcznie, przy Twoich wpłatach w wysokości 2 procent wynagrodzenia (i wsparciu pracodawcy i państwa) po 30-letnim okresie wpłat możesz mieć na rachunku nawet PPK 140 764 zł (należy przy tym uwzględnić ryzyko inwestycyjne; inwestowanie może przynieść wysokie zyski, ale też straty). Na koncie oszczędnościowym przy oprocentowaniu 2,5 procent i miesięcznej kapitalizacji Twoich wpłat w wysokości 2 procent wynagrodzenia, w tym samym czasie zgromadzisz 42 919 zł. Więcej na temat tego porównania znajdziesz w serwisie mojeppk.pl.

PPK – czy warto zostać?

Jakie konkretnie sumy będą wpływały na Twój rachunek PPK każdego miesiąca? Ponieważ wpłaty  są obliczane procentowo od indywidualnego wynagrodzenia, w każdym przypadku wpływy będą inne. Najwygodniej jest posłużyć się kalkulatorem PPK, znajdującym się na stronie Avivy.

Kiedy mogę wypłacić pieniądze z PPK

Środki możesz wypłacić  w każdym momencie. Pamiętaj jednak, że rezygnacja wiąże się z potrąceniami za wcześniejszą wypłatę z PPK.

PPK – zasady wypłaty przed emeryturą

Możesz wypłacić swoje środki przed przejściem na emeryturę, gdy:

●      poważnie zachorujesz, możesz wypłacić 25 procent zgromadzonych środków

●      chcesz pokryć wkład własny np. na zakup mieszkania, możesz wypłacić 100 procent środków (wniosek można składać przed ukończeniem 45 roku życia, przy czym będziesz zobowiązany do zwrócenia całości w ciągu 15 lat)

●      będziesz chciał przekazać środki do innego PPK (wypłata transferowa).

PPK – zasady wypłaty na emeryturze

Jeśli zdecydujesz się na oszczędzanie do emerytury środki możesz wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. Możesz wypłacić całą zgromadzoną kwotę (pomniejszona o podatek od zysków). Najkorzystniejszym ze względów podatkowych wariantem będzie wariant wypłaty 25 procent całej kwoty jednorazowo i wypłata pozostałych oszczędności w formie 120 miesięcznych rat. W ten sposób będziesz otrzymywać comiesięczny zastrzyk gotówki, który realnie zwiększy Twoją emeryturę.

Bezpieczeństwo inwestowania środków rośnie wraz  z Twoim  wiekiem

Gdzie są inwestowane środki z PPK? Twoje pieniądze lokowane są w funduszu inwestycyjnym odpowiednim dla Twojego wieku. W miarę zbliżania się do 60. roku życia fundusz będzie automatycznie zmieniać politykę inwestycyjną, by ograniczać poziom ryzyka i zapewnić właściwe bezpieczeństwo Twoich oszczędności.

Jak sprawdzić stan rachunku PPK?

Jeśli jesteś uczestnikiem PPK w Aviva Investors, masz łatwy dostęp do swojego rachunku PPK w serwisie internetowym MojaAviva czynnym całą dobę.  Z jego pomocą można sprawdzić m.in.:

●      wartość zgromadzonych środków na rachunku PPK,

●      wysokość wpłat na rachunek PPK wraz z ich historią,

●      nazwę funduszu, w którym inwestowane są środki.

Masz też realny wpływ na sposób inwestowania – możesz samodzielnie zmieniać fundusze i zdecydować czy środki mają być inwestowane agresywnie czy bezpiecznie.

Dodatkowo w serwisie MojaAviva znajdziesz pełną ofertę na produkty ubezpieczeniowe i inwestycyjne w korzystnej cenie.

1. https://www.izfa.pl/. Badanie na zlecenie IZFiA przeprowadził instytut badawczy ARC Rynek i Opinia. Komunikat z wynikami badania został podany do wiadomości mediów. Więcej na ten temat: https://www.pb.pl/65-proc-polakow-nie-zdecydowalo-czy-skorzysta-z-ppk-974134

Ubezpieczenie na życie i zdrowie z pakietem bezpłatnych badań

Nawet do 800 000 zł w razie 45 poważnych chorób

Zamów rozmowę