Ubezpieczenie fotowoltaiki – gdzie kupić i ile kosztuje polisa?

Ubezpieczenie fotowoltaiki to skuteczne zabezpieczenie finansowe na wypadek zniszczenia instalacji. Silne uderzenie pioruna, porywisty wiatr czy inne zdarzenie losowe mogą doprowadzić bowiem do poważnych uszkodzeń, których naprawa wiąże się z wysokimi kosztami.

Dlaczego warto wykupić ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznej i jaki jest koszt takiej polisy?

Spis treści:

  1. Czym się różnią panele fotowoltaiczne od paneli słonecznych?
  2. Ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną
  3. Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Czym się różnią panele fotowoltaiczne od paneli słonecznych?

Coraz większe zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii wynika nie tylko z dbałości o środowisko, ale i podyktowane jest względami ekonomicznymi. Do systemów tego typu należą m.in. panele fotowoltaiczne oraz kolektory słoneczne, które pomimo odmiennej budowy i sposobu działania, bardzo często są ze sobą mylone. Podstawowa różnica pomiędzy dwoma technologiami tkwi w rodzaju pozyskiwanej energii.

W pierwszym przypadku znajdujące się w panelach ogniwa fotowoltaiczne służą do przemiany energii z promieniowania słonecznego w prąd stały. Ten z kolei może stanowić źródło zasilania dla rozmaitych urządzeń w domu czy w budynkach komercyjnych. Jeżeli chodzi natomiast o kolektory słoneczne, to służą one do przetwarzania energii promieniowania słonecznego w energię cieplną, która wykorzystywana jest do ogrzewania wody lub wspierania instalacji C.O.

Ogniwa fotowoltaiczne wykazują największą efektywność w słoneczne dni, czyli w umiarkowanym klimacie wiosną i latem. Co ważne, za sprawą nowelizacji ustawy o prawie energetycznym z 2013 roku w przypadku tych systemów możliwe jest sprzedanie nadwyżki nagromadzonej energii elektrycznej.

Warto dodać, że zasady ubezpieczania fotowoltaiki i kolektorów słonecznych są praktycznie takie same, dlatego dobór polisy nie powinien stanowić większego problemu.

ubezpieczenie fotowoltaiki

Ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną

Za ubezpieczeniem fotowoltaiki przemawia wiele argumentów – w końcu już sam koszt instalacji jest dość wysoki. W zależności od liczby zastosowanych modułów budowa systemu może wynosić od kilkunastu do kilkudziesięciu tysięcy złotych (warto starać się o dofinansowanie do fotowoltaiki). 

Brak ubezpieczenia paneli fotowoltaicznych może prowadzić do poważnych konsekwencji finansowych, związanych z naprawą lub wymianą poszczególnych elementów. Tym bardziej że instalacja tego typu narażona jest na działanie wielu czynników m.in. silnego wiatru, gradu, pożaru. Do uszkodzenia fotowoltaiki może dojść też na przykład na skutek uderzenia pioruna czy upadku drzewa.

Wybierając ubezpieczenie domu z instalacją fotowoltaiczną, warto więc sprawdzić, czy zakłada ono ochronę przed wszystkimi potencjalnymi zagrożeniami atmosferycznymi. Nie można również zapomnieć, że drogie moduły tego systemu są często przedmiotem zainteresowania złodziei.

Ubezpieczenie fotowoltaiki powinno zatem obejmować nie tylko ochronę na skutek zdarzeń losowych, ale stanowić także zabezpieczenie na wypadek kradzieży.

Systemy wykorzystujące odnawialne źródła energii to skuteczny sposób na optymalizację kosztów, a w przypadku omawianej technologii to także możliwość sprzedania nadmiaru wytworzonego prądu. Dlatego, gdy dojdzie do ewentualnej awarii (zwłaszcza w okresie zimowym), istotna jest szybka naprawa instalacji. Szukając oferty ubezpieczenia fotowoltaiki, ważnym czynnikiem doboru powinien być więc możliwie najszybszy okres wypłaty odszkodowania.

Ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki?

Decydując się na ubezpieczenie fotowoltaiki, poza sprawdzeniem zakresu ochrony, warto również zorientować się, ile wyniesie koszt polisy. W Avivie panele dla tego typu instalacji mogą być traktowane jako budowle w otoczeniu domu (jeśli nie są zamontowane na budynku w formie natynkowych elementów instalacji) bądź też jako elementy stałe nieruchomości.

To, ile kosztuje ubezpieczenie fotowoltaiki, może zatem zależeć od kilku czynników m.in. wybranych rozszerzeń polisy. Podobnie, jak w przypadku kolektorów słonecznych, również ten rodzaj paneli chroniony jest do określonego w umowie limitu.