Jak inwestować w niepewnych czasach?

Informacja reklamowa

Inwestowanie to powolna, ale skuteczna droga do zdobywania zysków i wzbogacenia się. Inwestując racjonalnie dzięki wykorzystaniu posiadanej wiedzy, lub przekazując kapitał do zarządzania specjalistom, możemy wiele zyskać w dłuższej perspektywie. Myśląc o inwestycjach, pierwsze skojarzenia, jakie przychodzą nam często do głowy to cel inwestycyjny, horyzont czasowy, ryzyko inwestycyjne, systematyczność czy potencjalny zysk. Dowiedzmy się zatem, co kryje się za tymi hasłami.

Czasy, kiedy tradycyjne gromadzenie oszczędności przynosiło zadowalający wzrost ich wartości, minęły. Aktualnie oferowane produkty bankowe w postaci lokat czy kont oszczędnościowych nie przynoszą dużego zysku, a często oprocentowanie tak ulokowanych pieniędzy nie przekracza poziomu inflacji. Co więcej media, niemalże codziennie, podkreślając niepewność na rynkach finansowych w kraju i na świecie sprawiają, że nie wiemy jak ulokować nasze pieniądze, żeby nie stracić, a najlepiej zarobić. Wątpliwości potencjalnych inwestorów pogłębiane są także przez zamieszanie wokół para banków i wizją defraudacji środków w nie włożonych. W telewizji, radiu i w Internecie można znaleźć wiele informacji o niebezpieczeństwach płynących z inwestowania. O kolejnych wyłudzeniach, czy innych aferach. Rodzi się pytanie – czy cały rynek inwestycyjny należy omijać szerokim łukiem? I kiedy miną te złe czasy? O ile przestrzeganie przed nieuczciwymi instytucjami jest jak najbardziej potrzebne, o tyle w przekazie medialnym, nastawionym na poszukiwanie sensacji i nośnych tematów, często pomijany jest fakt, że mądre inwestowanie pozwala ochraniać kapitał, niezależnie od sytuacji finansowej na świecie.

Przesłanki do ostrożnego zarządzania finansami istniały od zawsze, jednak zawsze też osoby, które nie dały się zmanipulować doniesieniom medialnym zyskiwały. Inwestowanie nie zależy od ślepego losu: odpowiednio wykorzystując dostępne narzędzia możemy naprawdę pomnożyć nasz kapitał.

Czy warto inwestować?

Samo pojęcie inwestowania oznacza pomnażanie naszych środków poprzez tzw. inwestycje, by w przyszłości czerpać z nich korzyści. Ze względu na dużą dostępność rozmaitych produktów inwestycyjnych, możemy dopasować je do swoich potrzeb oraz przede wszystkim do sytuacji majątkowej. Ważnym powodem inwestowania powinna być chęć zaplanowania wysokości przyszłej emerytury. Świadczenia finansowe, otrzymywane od państwa po osiągnięciu określonego w ustawie wieku, często nie wystarczają na zaspokojenie podstawowych potrzeb, nie mówiąc o ewentualnych dodatkowych wydatkach. Warto mieć zabezpieczony na przyszłość pewien kapitał, pozwalający prowadzić życie na odpowiednim poziomie, po zakończeniu aktywności zawodowej. Troska o przyszłość jest często wystarczającym powodem do rozpoczęcia inwestycji.

Sposoby inwestowania pieniędzy

A zatem - w co inwestować? Na rynku mamy szereg produktów inwestycyjnych, nie muszą to być tylko akcje, czy inne papiery wartościowe. Ważną jednak zasadą dotyczącą inwestycji w niepewnych czasach jest dywersyfikacja portfela inwestycyjnego, czyli zróżnicowanie w wyborze produktów inwestycyjnych. Poniższa tabelka przedstawia najpopularniejsze sposoby lokowania kapitału.

Sposoby lokowania oszczędności

Rodzaj inwestycji Podstawowe cechy inwestycji

 Lokaty bankowe

- duża dostępność
- niewielki kapitał na założenie
- mały zysk, często równy inflacjigwarancja Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

 Fundusze inwestycyjne

- łatwa dostępność
- szerokie możliwości inwestowania
- potencjalne, relatywnie wysokie zyski
- możliwość dopasowania czasu inwestowania
- kontrolowane przez Komisję Nadzoru Finansowego

 Giełda

- niewielki kapitał 
- wymaga specjalistycznej  wiedzy
- koszty dodatkowe: prowizje oraz koszty otwarcia rachunku maklerskiego 
- duże ryzyko, potencjalnie wysokie stopy zwrotu

 Nieruchomości

- duży kapitał
- duże ryzyko
- mała płynność (możliwe trudności ze zbyciem)

Inne Inwestycje: metale, kamienie szlachetne, wina, sztuka

- zróżnicowany kapitał
- specjalistyczna wiedza
- swoistego rodzaju moda
- wysokie ryzyko

Zasady inwestowania
Aby osiągnąć sukces finansowy, powinniśmy nauczyć się zasad właściwego inwestowania. Ważne jest określenie celu inwestycyjnego, jaki chcemy osiągnąć. Może to być konkretna kwota lub rzecz, albo na przykład kapitał zgromadzony na przysłowiową jesień życia. Mając już cel, oznaczamy czas trwania inwestycji, czyli tak zwany horyzont inwestycyjny. Im dłuższy czas inwestowania środków, tym wyższy zwrot z inwestycji. Duży wpływ na wybór produktów inwestycyjnych ma ryzyko inwestycyjne, jakie chcemy i możemy podjąć. Istotną cechą skutecznego inwestowania jest określenie wysokości lokowanych środków oraz systematyczność oszczędzania – powinniśmy w każdym miesiącu inwestować taką samą kwotę. Jednym z podstawowych sposobów ochrony kapitału jest też dywersyfikacja - posiadanie różnego rodzaju inwestycji pozwala na osiąganie zysków z całego portfela mimo strat niektórych jego składowych, dzięki sumowaniu wyników posiadanych produktów inwestycyjnych. Możliwa jest tez nie dywersyfikacja, a korzystanie z koncentracji, która zwiększa ryzyko i możliwość potencjalnych zysków.

Każdy moment jest właściwy na podjęcie decyzji o inwestycjach. Ważne jest, by nie odkładać jej w czasie ze względu na pozorny brak wolnych środków. Inwestowanie nawet małych kwot, pozwala na znaczne zyski w dłuższej perspektywie czasowej. Kryzys, czy niepewność jutra powinny działać mobilizująco, aby uniknąć ich konsekwencji w przyszłości. Dostatnie życie możemy zapewnić sobie mądrze inwestując i kierując się sprawdzonymi przez specjalistów zasadami. Pozwoli to nie tylko chronić kapitał, ale też wypracować zamierzony zysk.
 

Jest to informacja reklamowa. Przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych należy zapoznać się z prospektem informacyjnym oraz dokumentem KIID.

Zamów kontakt

Oddzwonimy w dogodnym dla Ciebie terminie