Ubezpieczenie szkolne NNW Twoje Dziecko

już od 39 zł za rok1

Sprawdź cenę online Dowiedz się więcej

Ubezpieczenie turystyczne

Kup ze zniżką 15% w serwisie MojaAviva2

Ubezpieczenie samochodu

OC w Formule SMART od 430 zł i holowanie 
po kolizji w cenie3

Ubezpieczenie domu i mieszkania

10% taniej przy polisie na 2 lub 3 lata4

Ubezpieczenie na życie i zdrowie

Zapewnij sobie i bliskim większe poczucie bezpieczeństwa w trudnych sytuacjach życiowych

Serwis online MojaAviva

Sprawdź nowe możliwości serwisu MojaAviva i dowiedz się jak z niej korzystać

Miesiąc konsultacji lekarskich GRATIS

Wybierz pakiet usług od Telemedico5

Aviva Polska zmieni właściciela

Dla klientów nic się nie zmienia

Obsługa i pomoc

Szkody i zdarzenia

Notowania funduszy

Dokumenty

Stan rachunku OFE, IKE, IKZE lub PPK

Zmiany w produktach

Szczegóły Twoich produktów

Opłacenie składki i status płatności

Przedłużenie ubezpieczenia

Składka obowiązuje przy wyborze wariantu ubezpieczenia “dobry”.

2 Zniżka 15% naliczana jest przy zakupie ubezpieczenia "Twoja Podróż" w serwisie MojaAviva. Zniżka nie dotyczy umów ze składka minimalną na poziomie 16 zł dla pakietu podstawowego i 26 zł dla pakietu uniwersalnego. Dla pakietu elastycznego składka minimalna wynosi 16 zł i 26 zł w zależności od wybranego przez Klienta zakresu ubezpieczenia.

Składka wyliczona 15-04-2021: 430 zł za OC; zniżki w MojejAvivie: 5% za obliczenie składki, 4% na OC za płatność; zniżka za lata bezszkodowe: OC 60%; właściciel 39 lat, współwłaściciel 32 lata; Peugeot 207 1,4 Hatchback, miejsce parkowania: garaż (33-342). Twoja składka może się różnić od podanej w reklamie. Przy zakupie OC lub pakietu OC/AC możesz otrzymać maksymalnie 60% zniżki za bezszkodową jazdę, 5% zniżki za to, że jesteś już naszym Klientem (jeśli posiadasz inne produkty Avivy, oprócz OFE, zniżka naliczy się automatycznie w serwisie MojaAviva) oraz 4% zniżki na OC i AC za płatność w serwisie MojaAviva. Przy zakupie pakietu OC/AC możesz otrzymać również 17% zniżki na autocasco. Składka po zniżkach od 14 kwietnia 2021 roku nie może być niższa niż 430 zł za OC, 300 zł za OC (w pakiecie z AC), 350 zł za AC oraz 650 zł za pakiet OC i AC.

4 Wybierając polisę na 2 lub 3 lata, zapłacisz mniej o 10% niż w przypadku wyboru polisy na 1 rok.

5 Telmedicin sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Marynarskiej 13, 02-674 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000516452, NIP: 5272720484 , REGON: 147453940, kapitał zakładowy w wysokości: 5.000,00 zł.

Więcej o zniżkach

Niniejszy materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty (art. 66 Kodeksu cywilnego). Stroną umowy jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA. Zakres ubezpieczenia i wyłączenia odpowiedzialności regulują ogólne warunki ubezpieczenia dostępne powyżej. Informacje o produkcie są dostępne na infolinii (tel. 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Avivy.