Życie i zdrowie

Ubezpieczenie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Umowa dodatkowa Ubezpieczenia Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku rozszerza zakres następujących umów głównych: 

 • Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa
 • Ubezpieczenie Inwestycyjne Kapitalna Przyszłość
 • Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent
 • Ubezpieczenie Uniwersalne Plus
 • Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa 

Poznaj szczegóły umowy dodatkowej w zależności od wybranej umowy głównej:

Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Ochrona dostępna dla:

 • osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej
 • partnera

Korzyści:

 • dodatkowa kwota wypłacana najbliższym (obok świadczenia
  z tytułu ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – to dodatkowe środki, które będą wsparciem dla rodziny w najbardziej tragicznych chwilach
 • wsparcie finansowe istotnej wysokości
 • możliwość zawarcia umowy dodatkowej wraz z umową główną lub w późniejszym okresie.

Ubezpieczenie Inwestycyjne Kapitalna Przyszłość

Ochrona dostępna dla:

 • osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej, która ukończyła 18 lat

Korzyści:

 • dodatkowa kwota wypłacana najbliższym (obok świadczenia z tytułu ubezpieczenia na życie) w przypadku śmierci spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem – to dodatkowe środki, które będą wsparciem dla rodziny w najbardziej tragicznych chwilach
 • możliwość zawarcia umowy dodatkowej wraz z umową główną lub w późniejszym okresie.  

Młodzieżowe Ubezpieczenie Uniwersalne Absolwent

Ochrona dostępna dla:

 • osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej

Korzyści:

 • dodatkowe zabezpieczenie przyszłości dziecka w przypadku śmierci rodzica / opiekuna (osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej) – jeśli śmierć będzie następstwem nieszczęśliwego wypadku, wartość rachunku dziecka zostanie powiększona o sumę ubezpieczenia z tytułu śmierci wskutek NW, a po zakończeniu umowy – zgromadzony kapitał zostanie wypłacony dziecku
 • możliwość zawarcia umowy dodatkowej wyłącznie wraz z zawarciem umowy głównej.

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń