Lista produktów
Zobacz produkty dla firmy

Jeśli nie znalazłeś szukanego produktu skontaktuj się z naszą infolinią 0801 888 444 (dla tel. kom. +48 22 557 44 44)

Produkty dla firm

Pracownicze Programy Emerytalne

Produkty dla klientów indywidualnych

Lista produktów

Życie i zdrowie

Ubezpieczenie Na Zdrowie

Umowa dodatkowa Ubezpieczenia Świadczenia Szpitalnego Na Zdrowie rozszerza zakres następujących umów głównych:

 • Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa
 • Ubezpieczenie Uniwersalne
 • Ubezpieczenie Uniwersalne Plus
 • Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa

Poznaj szczegóły umowy dodatkowej Na Zdrowie w zależności od wybranej umowy głównej:

Ubezpieczenie Uniwersalne, Ubezpieczenie Uniwersalne Plus, Ubezpieczenie Uniwersalne Perspektywa

Ochrona dostępna dla:

 • osoby ubezpieczonej w jednej z ww. umów głównych

Korzyści:

 • wsparcie finansowe w sytuacji leczenia szpitalnego – zastrzyk gotówki, który może zrekompensować dochody utracone podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, wydatki poniesione na leczenie, a także zapewnić środki na dalsze leczenie i rehabilitację
 • szeroka ochrona, obejmująca:
  • ok. 1 850 różnych powodów hospitalizacji – od stosunkowo błahych (tj. zapalenie oskrzeli czy przerost migdałków), po bardzo poważne (nowotwory, niewydolności narządów wymagające przeszczepu), zgodnie z wykazem postępowań medycznych określonym w warunkach ubezpieczenia
  • każdy inny pobyt w szpitalu, niezależnie od powodu, jeśli tylko trwał co najmniej 6 dni
 • cztery wersje ubezpieczenia różniące się wysokością możliwych do uzyskania świadczeń i limitem wypłat (zakres ochrony w trzech wersjach jest taki sam, czwarta – przeznaczona dla kobiet – rozszerzona jest o świadczenia porodowe)
 • wysokości wypłacanych świadczeń zależne od wybranej wersji ubezpieczenia i powodu hospitalizacji, np.

Przykładowe wsokości świadczeń w zależności od wybranej wersji ubezpieczenia i powodu hospitalizacji:

Powód pobytu
w szpitalu
I wersja II wersja III wersja IV wersja
zapalenie oskrzeli leczone zachowawczo 1 320 zł 2 640 zł 4 000 zł 4 000 zł
uraz stawu kolanowego
leczony protezoplastyką całkowitą
6 072 zł 12 144 zł 18 400 zł 18 400 zł
nowotwór złośliwy krtani
leczony operacyjnie
4 569 zł 9 136 zł 13 842 zł 13 842 zł
niewydolność serca
leczona przeszczepem
16 500 zł 33 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
poród fizjologiczny - - - 1 000 zł
 • możliwość uzyskiwania świadczeń wielokrotnie (w ramach określonego rocznego limitu)
 • wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku hospitalizacji dziecka do 18. roku życia (jeśli dziecko jest objęte ochroną) – to dodatkowa kwota, którą można wykorzystać na opłacenie pobytu wraz z dzieckiem w szpitalu
 • możliwość dokupienia umowy dodatkowej do wcześniej zawartej umowy głównej.
       

Pobierz dokumenty:

Ubezpieczenie Uniwersalne Nowa Perspektywa

Ochrona dostępna dla: 

 • osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej
 • partnera i dzieci osoby ubezpieczonej w ww. umowie głównej

Korzyści:

 • wsparcie finansowe w sytuacji leczenia szpitalnego – zastrzyk gotówki, który może zrekompensować dochody utracone podczas przebywania na zwolnieniu lekarskim, wydatki poniesione na leczenie, a także zapewnić środki na dalsze leczenie i rehabilitację
 • szeroka ochrona, obejmująca:
  • ok. 1 850 różnych powodów hospitalizacji – od stosunkowo błahych (tj. zapalenie oskrzeli czy przerost migdałków), po bardzo poważne (nowotwory, niewydolności narządów wymagające przeszczepu), zgodnie z wykazem postępowań medycznych określonym w warunkach ubezpieczenia
  • każdy inny pobyt w szpitalu, niezależnie od powodu, jeśli tylko trwał co najmniej 6 dni
 • cztery wersje ubezpieczenia różniące się wysokością możliwych do uzyskania świadczeń i limitem wypłat (zakres ochrony w trzech wersjach jest taki sam, czwarta – przeznaczona dla kobiet – rozszerzona jest o świadczenia porodowe)
 • wysokości wypłacanych świadczeń zależne od wybranej wersji ubezpieczenia i powodu hospitalizacji, np.

Przykładowe wsokości świadczeń w zależności od wybranej wersji ubezpieczenia i powodu hospitalizacji:

Powód pobytu
w szpitalu
I wersja II wersja III wersja IV wersja
zapalenie oskrzeli
leczone zachowawczo
1 320 zł 2 640 zł 4 000 zł 4 000 zł
uraz stawu kolanowego
leczony protezoplastyką całkowitą
6 072 zł 12 144 zł 18 400 zł 18 400 zł
nowotwór złośliwy krtani
leczony operacyjnie
4 569 zł 9 136 zł 13 842 zł 13 842 zł
niewydolność serca
leczona przeszczepem
16 500 zł 33 000 zł 50 000 zł 50 000 zł
poród fizjologiczny - - - 1 000 zł
 • możliwość uzyskiwania świadczeń wielokrotnie (w ramach określonego rocznego limitu)
 • wypłata dodatkowego świadczenia w przypadku hospitalizacji dziecka do 18. roku życia (jeśli dziecko jest objęte ochroną) – to dodatkowa kwota, którą można wykorzystać na opłacenie pobytu wraz z dzieckiem w szpitalu
 • możliwość zawarcia umowy dodatkowej wraz z umową główną lub w późniejszym okresie.
         

Pobierz dokumenty:

 

Drukuj tę stronę