Dane o spółkach

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A. działa na szerszą skalę od 1997 r. i specjalizuje się w ubezpieczeniach gospodarczych dla przedsiębiorstw i instytucji oraz w ubezpieczeniach dla klientów indywidualnych. Akcjonariuszami spółki są: Aviva Group Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK SA (10 proc.)

Większość ubezpieczeń gospodarczych sprzedawana jest za pośrednictwem brokerów. Najważniejsze z nich to ubezpieczenia ogniowe i utraty zysku, ubezpieczenia techniczne, mienia w transporcie i odpowiedzialności cywilnej.

W systemie direct, czyli przez przez telefon i internet, Aviva oferuje pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych.
Osoby wyjeżdżające na krótko za granicę przez internet mogą również zawrzeć ubezpieczenie "W podróży".

Klientom indywidualnym Towarzystwo proponuje ubezpieczenia lokali mieszkań i domów Mój Apartament i Moja Rezydencja, zróżnicowane według zakresu ubezpieczenia i limitów odpowiedzialności. Klienci mogą zawrzeć umowę
od razu na 2 lub 3 lata, uzyskując korzystne zniżki.

Kolejnym elementem oferty Aviva TUO jest roczne ubezpieczenie Partner w podróży, przeznaczone zarówno dla klientów indywidualnych często wyjeżdżających za granicę, jak również - w wariancie grupowym - dla firm, których pracownicy podróżują służbowo poza Polskę.

Towarzystwo oferuje również dwa warianty ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków Rozsądny Partner oraz grupowe ubezpieczenie NNW Grono. Małym i średnim firmom Aviva TUO oferuje pakiet ubezpieczeń Partner Przedsiębiorcy. Jego najnowsza wersja, wprowadzona w 2006 roku, gwarantuje jeden z najszerszych na rynku zakresów ochrony ubezpieczeniowej dla tej grupy przedsiębiorstw.

Aviva TUO współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK (swoim mniejszościowym akcjonariuszem) oraz z innymi bankami
w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych S.A.
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000009857
NIP: 526-020-99-98
Wysokość kapitału zakładowego: 59 360 000 zł
Wysokość kapitału wpłaconego: 59 360 000 zł

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń