Nota prawna
Szansa na 5% oznacza, że Aviva Oszczędnościowy dąży do osiągania średniorocznej stopy zwrotu brutto na poziomie o pięć punktów procentowych przewyższającym główną stopę procentową Narodowego Banku Polskiego na przestrzeni kolejnych trzech lat. Aviva Investors Poland TFI SA nie gwarantuje osiągnięcia celów inwestycyjnych, ani uzyskania określonego wyniku inwestycyjnego Funduszu. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty przynajmniej części wpłaconych środków. Fundusz lokuje większość aktywów w tytuły uczestnictwa zagranicznego subfunduszu „Aviva Investors Multi-Strategy Target Return Fund”, wydzielonego w ramach Aviva Investors SICAV. Wartość aktywów netto Funduszu może cechować się dużą zmiennością, ze względu na skład portfela inwestycyjnego Funduszu lub stosowane techniki zarządzania tym portfelem. Informacje o Funduszu, ryzyku, tabela opłat manipulacyjnych oraz inne koszty i opłaty, znajdują się w kluczowych informacjach dla inwestorów i prospekcie informacyjnym dostępnym u dystrybutorów, w siedzibie TFI i na stronie www.aviva.pl. Materiał reklamowy. Aviva Investors Poland TFI SA działa na podstawie zezwolenia KPWiG (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego).
 • Fundusz inwestycyjny miesiąca:
  listopad 2015
  Aviva Investors Nowoczesnych Technologii

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  + 1,61%
 • Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy miesiąca:
  listopad 2015
  UFK Dłużny Aktywnej Selekcji

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  +0,20%
 • Fundusz miesiąca Multibonus:
  listopad 2015
  Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  + 0,53%
więcej notowań
Subskrypcja
notowań

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - Multibonus

Stopy zwrotu
Nazwa funduszu Wartość Data wyceny 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
ładowanie danych...
Aviva

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - Multibonus

Wybierz fundusze w ramach Multibonusa:

 • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

Wybierz okres inwestycji

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

  Data:

  Szarym kolorem tła zaznaczono archiwalne notowania funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki od dnia 14.10.2013 r. inwestowane są aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

  Subskrypcja
  notowań

  Fundusze inwestycyjne

  Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
  Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
  Aviva SFIO
  ładowanie danych...
  Aviva

  Aviva SFIO

  Wybierz fundusze w ramach SFIO:

  • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

  Wybierz okres inwestycji

  Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

   Data:
   Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
   Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
   Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
   ładowanie danych...
   Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
   Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
   Aviva Investors SFIO (fundusz parasolowy)*
   ładowanie danych...

   * Uczestnikami Funduszu mogą być Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz inne osoby prawne wchodzące w skład Grupy Aviva w Polsce, przez którą rozumie się jednostki powiązane z ww. spółkami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne. Fundusz nie jest dostępny w ofercie dla osób fizycznych i innych podmiotów niż wyżej wskazane.

   Aviva

   Fundusze inwestycyjne - Aviva Investors

   Wybierz fundusze Aviva Investors:

   • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

   Wybierz okres inwestycji

   Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

    Data:
    Aviva

    Fundusze inwestycyjne - Aviva Investors

    Wybierz fundusze Aviva Investors:

    • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

    Wybierz okres inwestycji

    Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

     Data:
     Subskrypcja
     notowań

     Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...
     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...

     Uwaga! Wycena funduszy dostępnych wyłącznie w umowach Indywidualnych Kont Emerytalnych zawartych do dnia 18.06.2012 roku. Sprawdź aktualną ofertę funduszy dostępnych w IKE

     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...
     Aviva

     Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

     Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

     • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

     Wybierz okres inwestycji

     Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

      Data:
      Aviva

      Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

      Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

      • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

      Wybierz okres inwestycji

      Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

       Data:
       Aviva

       Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

       Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

       • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

       Wybierz okres inwestycji

       Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

        Data:

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Europejskiego Ochrony Zysku (fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.)

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Gwarantowanego Plus (fundusz zlikwidowany w dniu 3.11.2011 r.)

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Eurozrównoważonego (fundusz zlikwidowany w dniu 3.11.2011 r.)

        Subskrypcja
        notowań

        Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

        Informacja o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu ustalonej za dzień  

        Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZWBK Aviva Archiwum cen
        XLS
        CSV
        I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VII. TRZYLETNIA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VIII. STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        Aviva

        Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

        • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

        Wybierz okres inwestycji

        Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

         Data:
         zwiń / rozwiń

         Potrzebujesz pomocy?

         Znajdź placówkę lub agenta

         Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

         Znajdź

         Zostaw kontakt, umówimy
         Cię z agentem

         Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

         Zamów rozmowę

         Masz pytanie? Zadzwoń!

         infolinia czynna od poniedziałku
         do piątku w godzinach 7:30-20:00

         801 888 444 | 22 557 44 44