• Fundusz inwestycyjny miesiąca:
  wrzesień 2015
  Aviva Investors Obligacji

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  + 0,33%
 • Ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy miesiąca:
  wrzesień 2015
  UFK Dłużny Aktywnej Selekcji

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  +0,20%
 • Fundusz miesiąca Multibonus:
  wrzesień 2015
  Aviva UFK PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

  Najwyższa miesięczna stopa zwrotu

  + 0,53%
więcej notowań
Subskrypcja
notowań

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - Multibonus

Stopy zwrotu
Nazwa funduszu Wartość Data wyceny 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
ładowanie danych...
Aviva

Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe - Multibonus

Wybierz fundusze w ramach Multibonusa:

 • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

Wybierz okres inwestycji

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

  Data:

  Szarym kolorem tła zaznaczono archiwalne notowania funduszu inwestycyjnego, w którego jednostki od dnia 14.10.2013 r. inwestowane są aktywa ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego.

  Subskrypcja
  notowań

  Fundusze inwestycyjne

  Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
  Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
  Aviva SFIO
  ładowanie danych...
  Aviva

  Aviva SFIO

  Wybierz fundusze w ramach SFIO:

  • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

  Wybierz okres inwestycji

  Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

   Data:
   Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
   Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
   Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)
   ładowanie danych...
   Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
   Nazwa funduszu Wartość bieżąca Maks. cena zakupu 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat Archiwum
   Aviva Investors SFIO (fundusz parasolowy)*
   ładowanie danych...

   * Uczestnikami Funduszu mogą być Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA, Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA, fundusze inwestycyjne zarządzane przez Towarzystwo oraz inne osoby prawne wchodzące w skład Grupy Aviva w Polsce, przez którą rozumie się jednostki powiązane z ww. spółkami w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości oraz zarządzane przez nie fundusze emerytalne i inwestycyjne. Fundusz nie jest dostępny w ofercie dla osób fizycznych i innych podmiotów niż wyżej wskazane.

   Aviva

   Fundusze inwestycyjne - Aviva Investors

   Wybierz fundusze Aviva Investors:

   • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

   Wybierz okres inwestycji

   Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

    Data:
    Aviva

    Fundusze inwestycyjne - Aviva Investors

    Wybierz fundusze Aviva Investors:

    • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

    Wybierz okres inwestycji

    Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

     Data:
     Subskrypcja
     notowań

     Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...
     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...

     Uwaga! Wycena funduszy dostępnych wyłącznie w umowach Indywidualnych Kont Emerytalnych zawartych do dnia 18.06.2012 roku. Sprawdź aktualną ofertę funduszy dostępnych w IKE

     Wycena z dnia - Stopy zwrotu według wycen z dnia -
     Nazwa funduszu Wartość bieżąca Wartość poprzednia 1 dzień1 miesiąc1 rok3 lata5 lat10 lat Archiwum
     ładowanie danych...
     Aviva

     Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

     Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

     • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

     Wybierz okres inwestycji

     Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

      Data:
      Aviva

      Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

      Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

      • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

      Wybierz okres inwestycji

      Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

       Data:
       Aviva

       Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

       Wybierz Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe:

       • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

       Wybierz okres inwestycji

       Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

        Data:

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Europejskiego Ochrony Zysku (fundusz zlikwidowany w dniu 21.06.2012 r.)

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Gwarantowanego Plus (fundusz zlikwidowany w dniu 3.11.2011 r.)

        Sprawdź historyczne notowania Funduszu Eurozrównoważonego (fundusz zlikwidowany w dniu 3.11.2011 r.)

        Subskrypcja
        notowań

        Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

        Informacja o wysokości okresowej stopy zwrotu funduszu ustalonej za dzień  

        Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny BZWBK Aviva Archiwum cen
        XLS
        CSV
        I. DZIENNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        II. TYGODNIOWA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        III. MIESIĘCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        IV. KWARTALNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        V. PÓŁROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VI. ROCZNA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VII. TRZYLETNIA OKRESOWA STOPA ZWROTU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        VIII. STOPA ZWROTU OD POCZĄTKU DZIAŁALNOŚCI FUNDUSZU
        Wartość jednostki rozrachunkowej funduszu w ostatnim dniu okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Wartość jednostki rozrachunkowej w dniu poprzedzającym pierwszy dzień okresu, dla którego oblicza się okresową stopę zwrotu
        Stopa zwrotu
        Aviva

        Otwarty fundusz emerytalny (OFE)

        • kliknij w ikonę obok aby dodać fundusz

        Wybierz okres inwestycji

        Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

         Data:
         zwiń / rozwiń