Multibonus

nowoczesne ubezpieczenie inwestycyjne
dopasowane do Twojego profilu
inwestora, możliwości finansowych
i horyzontu czasowego

34 ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe do wyboru

Masz możliwość lokowania środków na wielu rynkach i w różnych klasach aktywów aktywnie reagując na zmieniającą się sytuację rynkową. Ryzyka inwestycyjne związane z funduszami opisane są w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych stanowiącym załącznik do OWU.

0% opłaty wstępnej (alokacyjnej)

Brak opłat alokacyjnych sprawia, że każda wpłata w całości przeliczana jest na jednostki uczestnictwa wybranego funduszu. Inwestujesz każdą złotówkę. Inne opłaty związane z ubezpieczeniem wskazane są w załączonym poniżej szczegółowym zestawieniu.


0 zł za zmiany funduszy przez Internet

W każdym roku trwania ubezpieczenia możesz bezpłatnie zmieniać ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe. Liczbę przysługujących Ci bezpłatnych zmian określa Tabela Opłat i Limitów.

20.000 zł minimalnej pierwszej wpłaty

Ponad to masz możliwość dokonywania wpłat dodatkowych w dogodnym dla Ciebie momencie, dowolnie zwiększając wartość zainwestowanych środków zgodnie z bieżącymi potrzebami i możliwościami.

Dostęp do środków 24h na dobę

Masz pełen podgląd zinwestowanych środków z dowolnego miejsca na świecie. Możesz być na bieżąco ze swoimi inwestycjami.

Ubezpieczenie na życie

Gdyby Ciebie zabrakło, od drugiego roku ubezpieczenia wypłacimy Twoim bliskim 102% aktualnej wartości kapitału. W przypadku śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku kwota ta wyniesie 105% aktualnej wartości kapitału.

Wybierz fundusze Multibonus i zainwestuj

Sprawdź możliwości inwestycyjne
funduszy Multibonus

Wybierz fundusze

Informacje szczegółowe

Potrzebujesz więcej informacji, aby podjąć decyzję? Poznaj szczegóły dotczące ubezpieczenia inwestycyjnego Multibonus i zacznij oszczędzać już dziś.

Czas trwania ubezpieczenia umowa na czas nieokreślony
Rodzaje wplat
  • jednorazowa - wpłata początkowa wynosi co najmniej 20.000 zł
  • dodatkowe - (można wpłacać w dowolnym momencie) - minimalna wpłata dodatkowa wynosi 1.000 zł
Liczba funduszy do wyboru 34 ( możliwość wybrania więcej niż jednego funduszu)
Możliwość zmian funduszy
  • bezpłatne zmiany funduszy przez Internet (opłata za każdą zmianę dokonywaną w innej formie wynosi 20 zł)
Możliwość dysponowania wpłaconym kapitałem
  • wypłata całości lub części kapitału – możliwa w każdej chwili
  • wypłata do 10% wartości kapitału w każdym roku trwania umowy jest bezpłatna
Opłata za całkowitą lub częściową wypłatę kapitału
(powyżej 10% wartości kapitału w każdym roku trwania umowy)
Rok trwania umowy Opłata od wartości wypłaconego kapitału
1 rok 5%  różnicy pomiędzy żądaną kwotą a kwotą zwolnioną z opłaty
2 lata 3%  różnicy pomiędzy żądaną kwotą a kwotą zwolnioną z opłaty
3 lata 3% różnicy pomiędzy żądaną kwotą a kwotą zwolnioną z opłaty
4 lata  1% różnicy pomiędzy żądaną kwotą a kwotą zwolnioną z opłaty
powyżej 4 lat  0% różnicy pomiędzy żądaną kwotą a kwotą zwolnioną z opłaty
Opłata za zarządzanie ubezpieczeniowym funduszami kapitałowymi
(w tym opłata za ryzyko ubezpieczeniowe)
Wartość wpłaconego i zgromadzonego kapitału (w zł) Opłata za zarządzanie
do 199.999,99 1,95%
200.000 - 499.999,99 1,65%
500.000 - 999.999,99 1,45%
1.000.000 - 2.999.999,99 1,25%
3.000.000 i więcej 1,05%
Opłata od odstąpienia od umowy (w terminie 60 dni od dnia otrzymania pierwszej informacji rocznej)  4% wartości rachunku
Świadczenie wypłacane w przypadku śmierci
  • w pierwszym roku: wartość zgromadzonego kapitału + 100 zł
  • od drugiego roku: 102% aktualnej wartości zgromadzonego kapitału
Świadczenie wypłacane w razie śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
(SNW)
  • 105% aktualnej wartości zgromadzonego kapitału
zobacz informacje szczegółowe zwiń informacje
Prezentowana umowa jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK) i ubezpieczeniem od ryzyk dodatkowych, którego stroną jest Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (Towarzystwo). Niniejszy materiał ma wyłącznie charakter informacyjny, przybliżający w sposób ogólny charakter oraz zakres ww. ubezpieczenia i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
Szczegółowy zakres ww. ubezpieczenia regulują ogólne warunki ubezpieczenia i załączniki do tego dokumentu, w których znajdują się postanowienia dotyczące m.in. składek i opłat, ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności Towarzystwa oraz zasad obliczania i warunków wypłaty świadczeń ubezpieczeniowych.
Towarzystwo informuje, że inwestycje w UFK są związane z ryzykiem inwestycyjnym – wartość jednostek funduszy może ulec zmianie wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a Towarzystwo nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. W ramach ww. ubezpieczenia ubezpieczający może wybrać UFK o różnej charakterystyce i ryzyku inwestycyjnym. Informacje dotyczące poszczególnych funduszy, ryzyka inwestycyjnego oraz opłat związanych z UFK znajdują się w Regulaminie Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych oraz tabelach/wykazach opłat.
Wszystkie dokumenty dostępne są na stronie www.aviva.pl/dokumenty-zycie. Ponadto wszelkie informacje w powyższym zakresie można uzyskać dzwoniąc do Telecentrum (tel. 801 888 444, 22 557 44 44) oraz u agentów ubezpieczeniowych Towarzystwa.

Jesteś zainteresowany?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź

Zostaw kontakt, umówimy
Cię z agentem

Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

801 333 888

czynny od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00-20:00

Dokumenty

Centrum inwestora

Kalkulatory

Przydatne narzędzia internetowe, które wyręczą Cię w skomplikowanych wyliczeniach

Więcej

Prognozy inwestycyjne

Przewidywania ekspertów dotyczące atrakcyjności rynków i instrumentów finansowych

Więcej

Komentarze inwestycyjne

Komentarze analityków oraz zarządzających funduszami inwestycyjnymi Aviva Investors

Więcej

Inwestopedia

Wszystko co chciałbyś wiedzieć o inwestycjach i inwestowaniu

Więcej

Pobierz dokumenty

Biblioteka dokumentów, które możesz pobrać z naszego serwisu

Więcej

Investors' cafe

Praktyczne wskazówki i dobre rady dla początkujących i zaawansowanych inwestorów.

Więcej
zwiń / rozwiń