Fundusz

Wartość jednostki uczestnictwa i stopy zwrotu z dnia -

wartość bieżąca jednostki

- zł

wartość poprzednia

- zł

stopa zwrotu

-

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

Data:
Pobierz dane archiwalne - wartość jednostki uczestnictwa na dany dzień XLSCSV

O funduszu

Fundusz Gwarantowany

Celem Funduszu Gwarantowanego jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

Profil inwestora

Fundusz Gwarantowany przeznaczony jest dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost swoich oszczędności.

Strategia inwestycyjna

Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów stanowią akcje. Cechą wyróżniającą fundusz spośród większości dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest gwarancja niemalejącej wartości jednostki (nie może ona zmniejszyć się z wyceny na wycenę). Ryzyko obniżenia wartości jednostki ponoszone jest przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Wartość jednostki nie uwzględnia w pełnii bieżących zysków i strat. Część zysków inwestycyjnych przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, co zapewnia równomierny wzrost cen jednostki

Zalecany okres inwestowania

dowolny

Modelowa struktura aktywów

W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15 kwietnia 2008 roku.

Poziom ryzyka

brak ryzyka inwestycyjnego

Ubezpieczeniowe Fundusze Kapitalowe - korzyści

  • Możliwość inwestowania w fundusze o zróżnicowanej strategii inwestycyjnej
  • Połączenie inwestycji z ubezpieczeniem na życie pozwalające na sprawne przekazanie w przyszłości zainwestowanego majątku najbliższym, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Swoboda przenoszenia środków pomiędzy funduszami, bez podatku od dochodów kapitałowych
  • Bieżąca kontrola wartości inwestycji

Kluczowe informacje

Typ funduszu bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki

Data rozpoczęcia
działalności

Listopad 1992

Początkowa wartość jednostki

1 zł

Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki

2% w skali roku

Kalkulator stopy zwrotu UFK

Policz stopę zwrotu z inwestycji z wybranych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych. Kalkulator UFK
zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź

Zostaw kontakt, umówimy
Cię z agentem

Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-20:00

22 557 44 44