Aviva Investors FIO (fundusz parasolowy)

Ranking Analiz Online

Więcej >

Wartość jednostki uczestnictwa i stopy zwrotu z dnia -

wartość bieżąca jednostki

- zł

maksymalna cena zakupu

- zł

stopa zwrotu

-

Sprawdź stopę zwrotu lub wartość jednostki uczestnictwa w wybranym okresie

Data:
Pobierz dane archiwalne - wartość jednostki uczestnictwa na dany dzień XLSCSV

O subfunduszu

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych
Subfundusz Aviva Investors Funduszu Inwestycyjnego Otwartego

Profil inwestora

Aviva Investors Dłużnych Papierów Korporacyjnych przeznaczony jest dla osób akceptujących umiarkowany (okresowo podwyższony) poziom ryzyka inwestycyjnego i oczekujących stabilnego wzrostu oszczędności
w średnim i długim okresie, na poziomie przewyższającym zyski możliwe do uzyskania
z inwestycji na rynku pieniężnym oraz na rynku dłużnych papierów skarbowych.

Strategia inwestycyjna

Subfundusz lokuje co najmniej 70% aktywów
w instrumentach dłużnych oraz instrumentach rynku pieniężnego, emitowanych przez podmioty inne niż Skarb Państwa. Duży udział obligacji korporacyjnych stwarza możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu niż w przypadku funduszy inwestujących
w obligacje skarbowe, może jednak powodować okresowe wahania wartości inwestycji ze względu na zróżnicowaną wiarygodność kredytową emitentów. W celu ograniczenia ryzyka, zarządzający subfunduszem stosują wysoką dywersyfikację portfela inwestycyjnego.

Zalecany okres inwestowania

Co najmniej 2 lata

Modelowa struktura aktywów

Poziom ryzyka

2.0

Fundusze inwestycyjne - korzyści

 • Możliwość inwestowania na wielu rynkach, w różne sektory i branże gospodarki
 • Swobodne zarządzanie wpłaconym kapitałem
 • Możliwość wypłacenia zainwestowanego kapitału w całości lub części, bez utraty wypracowanych zysków i bez opłat
 • Bieżąca kontrola wartości inwestycji
 • Odroczenie konieczności opłacenia podatku od dochodów kapitałowych do momentu zakończenia inwestycji

Kluczowe informacje

Typ subfunduszu dłużny
Data rozpoczęcia
działalności
18.11.2011

Początkowa wartość jednostki

100 zł

Pierwsza minimalna
wpłata

1000 zł
Kolejna minimalna
wpłata
100 zł

Numer rachunku bankowego

38 1880 0009 0000 0013 0078 0000

Zarządzający funduszem

 • Marcin Mężykowski

  Marcin Mężykowski

  Zarządzający funduszami dłużnymi w Aviva Investors Poland TFI SA. Jest również odpowiedzialny za tworzenie produktów strukturyzowanych w grupie Aviva w Polsce oraz doradza zespołowi bancassurance Aviva w doborze i wycenie takich produktów. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Legitymuje się również prestiżowym tytułem CFA (Chartered Financial Analyst).
 • Radosław Gałecki

  Radosław Gałecki

  Absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego, specjalność Informatyka i Ekonometria. W Aviva Investors Poland od 2007 r., początkowo na stanowisku analityka, a później zarządzającego. Posiada tytuł CFA (Chartered Financial Analyst).
 • Grzegorz Latała

  Grzegorz Latała

  Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego oraz Master of Business Administration (MBA) University of Illinois. Posiada licencję doradcy w zakresie publicznego obrotu papierami wartościowymi.
  Od 2001 r. w Aviva Investors Poland, kolejno na stanowiskach: wicedyrektora działu analiz i ds. inwestycyjnych oraz dyrektora inwestycyjnego ds. rynku papierów dłużnych i głównego ekonomisty.

Kalkulator stopy zwrotu funduszy inwestycyjnych

Dodaj wybrany fundusz do Kalkulatora aby policzyć stopę zwrotu z inwestycji i sprawdzić jak prezentuje się na tle innych funduszy.

Kalkulator
zwiń / rozwiń

Potrzebujesz pomocy?

Znajdź placówkę lub agenta

Wyszukaj agenta lub placówkę w swojej okolicy. Jesteśmy w całej Polsce.

Znajdź

Zostaw kontakt, umówimy
Cię z agentem

Zostaw kontakt do siebie, a my umówmy Cię z agentem w Twojej okolicy w wygodnym dla Ciebie terminie.

Zamów rozmowę

Masz pytanie? Zadzwoń!

infolinia czynna od poniedziałku
do piątku w godzinach 8:00-20:00

22 557 44 44