Ubezpieczeniowe fundusze kapitałowe

Fundusz Gwarantowany

Fundusz Gwarantowany

Celem Funduszu Gwarantowanego jest osiąganie wyników inwestycyjnych zapewniających dochód porównywalny z uzyskiwanym dzięki innym bezpiecznym formom oszczędzania.

Aktywa funduszu lokowane są głównie w dłużnych papierach wartościowych. Tylko nieznaczną część aktywów stanowią akcje. Cechą wyróżniającą fundusz spośród większości dostępnych ubezpieczeniowych funduszy kapitałowych jest gwarancja niemalejącej wartości jednostki (nie może ona zmniejszyć się z wyceny na wycenę). Ryzyko obniżenia wartości jednostki ponoszone jest przez Aviva Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA. Wartość jednostki nie uwzględnia w pełnii bieżących zysków i strat. Część zysków inwestycyjnych przeznaczona jest na pokrycie ewentualnych przyszłych strat, co zapewnia równomierny wzrost cen jednostki.

Fundusz Gwarantowany przeznaczony jest dla osób szczególnie ceniących bezpieczeństwo i trwały wzrost swoich oszczędności.

Modelowa struktura aktywów Funduszu

 
Kluczowe informacje
Typ funduszu bezpieczny z gwarancją niemalejącej wartości jednostki
Data rozpoczęcia działalności listopad 1992 r.
Początkowa wartość jednostki 1 zł
Wartość jednostki na dzień 30-09-2008 8.9367
Wartość aktywów na dzień 30-09-2008 4011.69 mln zł
Bieżąca wysokość opłat za zarządzanie i administrację uwzględniona w wycenie jednostki: 2 proc. w skali roku
Podmiot zarządzający Aviva Investors Poland SA

* W przypadku Ubezpieczenia Inwestycyjnego Bonus VIP fundusz dostępny jest tylko dla umów zawartych przed 15 kwietnia 2008 roku.

iBOK

 
Zaloguj się do internetowego Biura Obsługi Klienta i sprawdź wartość swojej inwestycji.

 

Ubezpieczenia inwestycyjne

Skontaktuj się z nami

Infolinia

0801 888 444 +48 22 557 44 44

Kontakt z Doradcą
  
Znajdź Doradcę lub placówkę
   
Zadaj pytanie

Centrum inwestora

    
Notowania i wykresy
  
Wyniki i komentarze
   
ABC funduszy inwestycyjnych
  
Kalkulatory
     

więcej