Ubezpieczenia na życie i zdrowie: Jak zgłosić roszczenie?

Aby wnioskować o wypłatę świadczenia, prześlij komplet wymaganych dokumentów na adres:

Aviva
Dział Obsługi Roszczeń
ul. Inflancka 4b
00-189 Warszawa

O chęci wypłaty świadczenia możesz nas poinformować także:

  • dla telefonów komórkowych (+48 22) 557 44 44 w godzinach 8.00-20.00
  • faxem (+48 22) 557 40 03
  • mailowo pod adresem: bok@aviva.pl (w tytule: "Dział Obsługi Roszczeń")

Dokumenty

zwiń / rozwiń