Dane o spółkach

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA

Towarzystwo działa od 1992 roku i jest jednym z pionierów rynku indywidualnych ubezpieczeń na życie w Polsce. Akcjonariuszami spółki są: Aviva International Holdings Ltd (90 proc. akcji) i Bank Zachodni WBK S.A. (10 proc. akcji).

Podstawową ofertą dla klientów indywidualnych jest ubezpieczenie na życie Nowa Perspektywa, która zapewnia szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej dla klienta i jego rodziny oraz program inwestycyjny. Ubezpieczenie daje możliwość elastycznego dostosowania zakresu ochrony i charakteru polisy (bardziej ochronny czy inwestycyjny) do  indywidualnych potrzeb. Aviva oferuje również Ubezpieczenie Absolwent, czyli ubezpieczenie Twojego życia połączone z planem inwestycyjnym dla dziecka. Najbardziej wymagającym klientom Aviva proponuje Ubezpieczenie Opiekun VIP, pozwalające ubezpieczyć życie na wysokie sumy oraz w pełni zabezpieczyć się w razie choroby, wypadku czy niezdolności do pracy. Program daje również możliwość pomnażania pieniędzy.

Klientom zainteresowanym przede wszystkim pomnażaniem pieniędzy Aviva oferuje polisy o charakterze inwestycyjnym – ze składką regularną (Kapitana Przyszłość) lub ze składką jednorazową (Bonus VIP). Klienci mogą też zainwestować w produkty strukturyzowane z serii Aviva Gwarancja.

Towarzystwo proponuje Gwarantowaną Rentę Kapitałową – czyli umowę, na podstawie której klienci otrzymują wypłaty dodatkowego, kapitałowego świadczenia emerytalnego oraz Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) - wyjątkowy program oszczędnościowy w formie ubezpieczenia na życie, oferujący przywileje podatkowe.

Przedsiębiorcom i instytucjom Aviva oferuje kilka rodzajów ubezpieczeń grupowych (Opiekun, Opiekun VIP, Bonus, Zespół) oraz Pracownicze Programy Emerytalne (PPE).  

Pakiet Medyczny "Bądź Zdrów"to oferta, dla tych którzy chcieliby zapewnić sobie i najbliższym szybki dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych w prywatnych placówkach medycznych.

Posiadacze polis z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym mają do wyboru kilkanaście funduszy o zróżnicowanym profilu lokat.

Aviva współpracuje z Bankiem Zachodnim WBK (swoim mniejszościowym akcjonariuszem) oraz z innymi bankami w zakresie bancassurance, czyli wspólnej sprzedaży usług bankowych i ubezpieczeniowych.

Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.
ul. Domaniewska 44
02-672 Warszawa
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000002561
NIP: 526-020-99-75
Wysokość kapitału zakładowego: 82 500 000 zł
Kapitał wpłacony: 74 287 500 zł

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń