Dane o spółkach

Aviva sp. z o.o.

Spółka zajmuje się dystrybucją usług finansowych grupy Aviva w Polsce oraz świadczy na jej rzecz usługi administracyjne. Współpracuje z blisko trzema tysiącami agentów ubezpieczeniowych, a także z agencjami ubezpieczeniowymi, brokerami i bankami.

Jedno centrum logistyki i dystrybucji zapewnia klientom i pośrednikom dostęp do szerokiej oferty usług ubezpieczeniowych i inwestycyjnych Aviva.

Spółka wykorzystuje najnowocześniejsze technologie informatyczne do obsługi klientów i agentów ubezpieczeniowych Aviva. Pełni również funkcję agenta transferowego funduszu emerytalnego Aviva.

Aviva Sp. z o. o.

ul. Domaniewska 44

02-672 Warszawa

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000043360

NIP: 527-18-45-338

Nr REGON: 012455850

Wysokość kapitału zakładowego: 41 085 500 zł

 

 

Drukuj tę stronę

zwiń / rozwiń