Aviva jest szóstą co do wielkości organizacją ubezpieczeniową na świecie. Dla ponad 34 mln naszych klientów pracuje 36 tys. pracowników. Aviva docenia ludzi za to kim są i za wkład, który wnoszą.

Praca w biurze głównym w Warszawie

Specjalista ds. Rekrutacji

nr ref.: SDR/Z/MF/A

Zadania na stanowisku:

Wymagania:

Oferujemy:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie dokumentów aplikacyjnych (CV i LM)
wraz z numerem referencyjnym podanym poniżej.

SDR/Z/MF/A

Aplikuj online

Prosimy o dołączenie do przesyłanych dokumentów klauzuli o ochronie danych osobowych: „Oświadczam, że wyrażam zgodę, aby spółka Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 44 oraz podmioty powiązane z wymienioną Spółką w rozumieniu przepisów o rachunkowości przetwarzały moje dane osobowe, podane w złożonych przeze mnie dokumentach, w zbiorach danych osobowych kandydatów do pracy. Jednocześnie oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie do wglądu i poprawiania moich danych osobowych, jak również, że podanie tych danych było dobrowolne”